Becquerel (jednotka)

Becquerel (Bq) je odvodená jednotka SI rádioaktivity, definovaná ako aktivita množstva rádioaktívneho materiálu, v ktorom prebehne jeden rozpad atómového jadra za jednu sekundu. Jej rozmer je teda s-1. Staršia jednotka rádioaktivita bol curie (Ci), 1 Ci je 3,7.1010 Bq (37 GBq). Jednotka je pomenovaná na počesť Henriho Becquerela, nositeľa Nobelovej ceny spolu s Pierrom a Marie Curiovou za objav rádioaktivity.