Becquerel (jednotka)

Becquerel (Bq) je odvodená jednotka SI rádioaktivity, definovaná ako aktivita množstva rádioaktívneho materiálu, v ktorom prebehne jeden rozpad atómového jadra za jednu sekundu. Jej rozmer je teda s−1. Staršia jednotka rádioaktivita bol curie (Ci) – aktivita 1 gramu izotopu 226Ra[1]. 1 Ci je 3,7.1010 Bq (37 GBq). Jednotka je pomenovaná na počesť A. H. Becquerela, nositeľa Nobelovej ceny spolu s Pierrom a Maria Curieovou-Skłodowskou za objav rádioaktivity.

1 Bq je veľmi malé množstvo. Ľudské telo má priemernú aktivitu 9 000 Bq (asi 100 Bq na kg). Táto aktivita pochádza z rádioaktívneho draslíka (40K) a uhlíka (14C) z bežných potravín. Vo vode tvorí rádioaktivitu hlavne radón, draslík a vodík (trícium). Napríklad morská voda obsahuje koncentráciu radónu 0,01 Becquerelu na liter, zatiaľ čo podzemná voda 100 Bq/l.[1]

Referencie upraviť

  1. a b GRUPEN, Claus; RODGERS, Mark. Radioactivity and Radiation (What They Are, What They Do, and How to Harness Them). [s.l.] : Springer, 2016. 248 s. ISBN 978-3-319-42330-2.