Beloslav Riečan

slovenský matematik

Prof. RNDr. Beloslav Riečan, DrSc. (* 10. november 1936, Žilina – † 13. august 2018, Banská Bystrica[1]) bol významný slovenský matematik. Venoval sa teórii miery a integrálu, teórii pravdepodobnosti a usporiadaných množín.

Beloslav Riečan
slovenský matematik a vysokoškolský pedagóg
Beloslav Riečan
Narodenie10. november 1936
Žilina, Slovensko
Úmrtie13. august 2018 (81 rokov)
Alma materPrírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Odkazy
CommonsSpolupracuj na Commons Beloslav Riečan

Životopis upraviť

V roku 1942 – 1946 navštevoval Cvičnú školu pri Učiteľskej akadémii v Banskej Bystrici, 1946 – 1953 študoval na gymnáziu a na strednej chlapčenskej škole v Banskej Bystrici, 1953 – 1958 absolvoval štúdium na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, 1965 CSc., 1967 doc., a RNDr., 1979 DrSc., 1981 prof. Pôsobil na Stavebnej fakulte SVŠT v Bratislave ako asistent, odborný asistent a docent (1958 – 1971), ako docent na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (1972 – 1979), ako docent a profesor na Matematicko-fyzikálnej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (1980 – 1985, dekan 1990 – 1991), na Vysokej vojenskej technickej škole v Liptovskom Mikuláši ako profesor (1985 – 1989) a na Matematickom ústave SAV v Bratislave ako vedúci vedecký pracovník a riaditeľ (1992 – 1998). Od roku 1998 pôsobil na Fakulte prírodných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici ako profesor, od 2001 ako vedúci Katedry matematiky.

V roku 1971 bol spoluzakladateľom časopisu Matematické obzory (výkonný redaktor 1972 – 1989), od 1995 bol vedeckým redaktorom časopisu Obzory matematiky, fyziky a informatiky, bol členom viacerých profesijných spoločností a organizácií, od 1965 bol členom a od 1996 predsedom Jednoty matematikov a fyzikov, od 1993 bol členom a neskôr predsedom Slovenskej asociácie Rímskeho klubu a členom českej asociácie Rímskeho klubu.

Profesor Riečan bol aktívnym členom spoločenstva Evanjelickej cirkvi a.v. Venoval sa aj hre na organ, bol organistom v evanjelickom kostole v Banskej Bystrici. V roku 1984 viedol semináre Matematika a hudba.

Bol autorom viacerých monografií, vysokoškolských učebníc a vysokoškolských skrípt, stredoškolských učebníc a učebných pomôcok, popularizačných kníh a televíznych scenárov. Publikoval vedecké štúdie, odborné články, publicistické príspevky. Bol držiteľom mnohých medailí univerzít, akadémií a rôznych ďalších organizácií.

Dielo upraviť

 • O pravdepodobnosti a miere Bratislava 1972, 1976
 • T. Neubrunn, B. Riečan: Miera a integrál, Veda, vydavateľstvo SAV, Bratislava 1981
 • B. Riečan, Š Znám: Otec, matka, matematika a ja, Slovenské pedagogické nakladateľstvo, Bratislava 1982
 • B. Riečan, F. Lamoš, C. Lenárt: Prevdepodobnosť a matematická štatistika, Alfa, Bratislava a SNTL, Praha, 1984
 • B. Riečan, T. Neubrunn: Teória miery. Bratislava 1992
 • B. Riečan, T. Neubrunn: Integral, Measure and Ordering, Kluwer, Dordrecht 1996
 • Matematika a hudba. Bratislava 1997
 • B. Riečan: Príbehy o integráloch, Young Scientist, Bratislava, 2011

Kvalifikačné práce upraviť

 • Kandidátska dizertačná práca: O niektorých vzťahoch miery a topológie. Bratislava : Matematický ústav SAV, 1964
 • Habilitačná práca: O rozšírení operátorov s hodnotami v lineárnych polousporiadaných priestoroch. Bratislava : Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, 1965
 • Doktorská dizertačná práca: O dvoch koncepciách teórie miery. Bratislava : Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, 1978

Ocenenia upraviť

V roku 2002 mu prezident Rudolf Schuster prepožičal štátne vyznamenanie Rad Ľudovíta Štúra I. triedy.

Literatúra upraviť

 • Kto bol kto v Banskej Bystrici v roku 2001

Referencie upraviť

 1. Zomrel profesor Beloslav Riečan, BBonline.sk

Externé odkazy upraviť