Benedikt z Nursie

zakladateľ kresťanského mníšstva, zakladateľ benediktínskeho rádu a svätec

Svätý Benedikt z Nursie alebo svätý Beňadik (* okolo 480, Nursia (Norcia) v Umbrii, Taliansko – † okolo 547, Monte Cassino) bol zakladateľ západoeurópskeho mníšstva.

Sv. Benedikt z Nursie, freska od Fra Angelica, kostol San Marco, Florencia

Vzdelanie nadobudol v Ríme, potom viedol asketický život v Sabínskych horách, striedavo žil ako pustovník a ako predstavený pustovníkov, až r. 529 založil prvý samostatný západoeurópsky kláštor Mons Casinus (Monte Cassino), z ktorého sa benediktínsky rád rozšíril po celej Európe a ovplyvnil aj všetky ostatné rády.

Bol to kláštor s jasne stanovenými pravidlami – regulami. V ich rámci bola zahrnutá povinnosť vzdelávania. Kláštor ako vzdelávacia inštitúcia mal dve oddelenia: vonkajšie (určené na vzdelávanie laikov – synov bohatých feudálov) a vnútorné (na vzdelávanie mníchov).

Pretože sv. Benedikt si neobyčajne vážil antickú literatúru a dával ju vo svojom kláštore odpisovať, boli tu založené základy pre rozvoj poantickej kultúry v Európe.

Literatúra

upraviť
  • "Dňa 14. marca: Svätý Benedikt." In: Andrej Josafát Gregor Truch: Život svätých : Duchovné čítanie pre slovenských gréckokatolíckych veriacich na každý deň kalendárneho roka. Preklad a úprava: Michal Čarný. Prešov : Vydavateľstvo Michala Vaška, 2003, s. 158-164. ISBN 80-7165-381-0

Iné projekty

upraviť

Externé odkazy

upraviť
  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.