Zachariášov chválospev

(Presmerované z Benediktus)

Zachariašov chválospev alebo aj Benediktus, nazvaný podľa prvého slova chválospevu (požehnaný, chválený, lat.benedicere), je druhým chválospevom v Evanjeliu podľa Lukáša (Lk 1, 68-79). Predniesol ho v prorockom duchu[1] Zachariáš - otec sv. Jána Krstiteľa, po napísaní mena Ján na tabuľku,čo sa mu rozviazal jazyk[2]. Počas služby prinášania kadidlovej obety v Jeruzalemskom chráme, prišiel za ním Boží posol archanjel Gabriel zvestoval mu, že sa Zachariášovi a jeho manželke, ktorá bola tiež už v pokročilom veku, narodí syn, ktorého meno bude Ján, a ten bude prorokom Najvyššieho - Božieho Syna Ježiša. Zachariáš zapochyboval, preto na dôkaz onemel až do času, keď napísal na tabuľku Bohom vybrané a zvestované archanjelom Gabrielom meno Ján. Benedictus je súčasťou Chvál dennej Liturgie hodín.

Znenie chválospevu upraviť

Písmo sväté, Biblia, Nový Zákon, Evanjelium podľa svätého Lukáša, 1 kapitola verš 68-79

Nech je zvelebený Pán, Boh Izraela,

lebo navštívil a vykúpil svoj ľud.

A vzbudil nám mocného Spasiteľa,

z rodu Dávida - svojho služobníka.

Ako odpradávna hovoril, ústami svojich svätých prorokov,

že nás oslobodí od našich nepriateľov

a z rúk všetkých, čo nás nenávidia.

Preukázal milosrdenstvo našim otcom

a pamätá na svoju svätú zmluvu,

na prísahu, ktorou sa zaviazal nášmu otcovi Abrahámovi,

že nás vyslobodí z rúk nepriateľov,

aby sme mu bez strachu slúžili,

vo svätosti a spravodlivosti pred jeho tvárou,

po všetky dni nášho života.


A ty, chlapček, budeš sa volať prorokom Najvyššieho,

pôjdeš pred Tvárou Pána, pripravíš mu cestu

a poučíš jeho ľud o spáse,

že mu náš Boh z hĺbky svojho milosrdenstva odpustí hriechy.

Tak nás Vychádzajúci z výsosti navštívi

a zažiari tým, čo sedia vo tme a v tôni smrti,

a naše kroky upriami na cestu pokoja. [3]

Modlitba upraviť

V Katolíckej (latinská Cirkev a východné katolícke Cirkvi) premodlievaný chválospev Benedictus, súčasť dennej liturgie hodín - breviára. Benedictus ako ranná modlitba, patrí spolu s Máriiným Magnificat ( Velebí moja duša Pána ) k trom denne premodlievaným chválam Lukášovho Evanjelia ( Benedictus, Magnificat, Simeonov chválospev).

Referencie upraviť

Iné projekty upraviť

Pozri aj upraviť