S/2004 S 15 je jedným z prirodzených satelitov planéty Saturn.