Častica beta

(Presmerované z Beta žiarenie)

Častica beta (prúd častíc beta sa nazýva žiarenie beta; iné názvy pozri nižšie) je častica (konkrétnejšie: elektrón alebo pozitrón), ktorú vysiela rádioaktívne jadro prvkov pri tzv. beta rozpade.

Názvy upraviť

Slovenské názvy častice sú: častica beta[1][2][3], častica  [3]; podľa niektorých názorov[3] jazykovo nevhodne: betačastica[4], beta-častica [3][5], beta častica[6],  -častica[7],   častica[8]; staršie:  -partikula[9].

Slovenské názvy žiarenia sú:

 • žiarenie beta[3], žiarenie  [3]; podľa niektorých názorov[3] jazykovo nevhodne: betažiarenie[10][11], beta-žiarenie[12], beta žiarenie[13][14],  -žiarenie[9],   žiarenie[15][16] [niekedy je vo všetkých uvedených výrazoch namiesto slova žiarenie slovo radiácia [17][18]];
 • staršie (resp. podľa niektorých názorov nevhodne[3]): lúče beta[19][2], lúče  [2], betalúče[20], beta-lúče[3], beta lúče[2],  -lúče[21],   lúče[2] [zastarano bolo vo všetkých uvedených výrazoch namiesto slova lúče slovo papršleky[22]].

Charakteristika upraviť

Častica beta sa pohybuje rýchlosťou blízkou rýchlosti svetla[23] (299 000 km/s[chýba zdroj]). Častice beta nesú elektrický náboj takže ich pohyb môže byť ovplyvňovaný elektrickým poľom. Častice beta sú elektróny (so záporným nábojom) alebo pozitróny (s kladným nábojom). Ich prenikavosť je väčšia než pri alfa časticiach, môžu prenikať materiálmi s nízkou hustotou alebo malou hrúbkou. Na ich zastavenie stačí vrstva vzduchu hrubá 1 m alebo kovu s hrúbkou 1 mm.

Zdroje upraviť

 1. častica beta. In: Encyclopaedia Beliana 2, S. 34
 2. a b c d e beta. In: Krátky slovník slovenského jazyka 2020 S. 71
 3. a b c d e f g h i IVANOVÁ-ŠALINGOVÁ, Mária; ŠALING, Samo; MANÍKOVÁ, Zuzana. Slovenčina bez chýb. Veľký Šariš : SAMO-AAMM, c1998. 399 s. ISBN 80-967524-3-x Chybné ISBN. S. 96.
 4. častica. In: Encyklopédia medicíny
 5. Rádioaktívne častice [online]. kf.fpv.ukf.sk, [cit. 2023-05-18]. Dostupné online.
 6. častica. In: Slovník súčasného slovenského jazyka
 7. beta. In: Slovník cudzích slov (akademický)
 8. Janka Vrláková, Stanislav Vokál. ZÁKLADNÉ FYZIKÁLNE PRAKTIKUM III. 2012. S. 11 [1]
 9. a b ILKOVIČ, D. Fyzika II. Alfa, Bratislava 1973 [2] S. 311 a nasl. (Uvedené pre alfa namiesto beta)
 10. betažiarenie. In: Encyklopédia medicíny
 11. HORECKÝ, J. Neologizačné procesy v súčasnej spisovnej slovenčine. In: Studia Academica Slovaca 16. 1987 [3]
 12. Bratislava medical journal. [s.l.] : Slovenská akadémia vied., 1985. 826 s. Dostupné online. S. 733.
 13. vyhláška MZ SR č. 99/2018 Z. z. o zabezpečení radiačnej ochrany
 14. Základné údaje o rádioaktivite [online]. ujd.gov.sk, 2021-09-22, [cit. 2023-05-18]. Dostupné online.
 15. Rádionuklidy, rádioaktivita, vplyv na organizmy, osud rádionuklidov v ŽP [4] Archivované 2023-05-19 na Wayback Machine
 16. beta. In: Slovník súčasného slovenského jazyka
 17. slovnik [online]. gep.szm.sk, [cit. 2023-05-19]. Dostupné online.
 18. Príloha č. 12 Špecifikácia predmetu zákazky - Gymnázium Pavla Horova, Masarykova 1, 071 01 Michalovce, Názov projektu: GPH - Scientia pro Vita, ITMS: 26110130697, predmet zákazky: 2.2.28 žiacke laboratórne a demonštračné súpravy [5]
 19. Polytechnický slovník náučný. 1968. Bratislava: Alfa. S. 560
 20. HORECKÝ, J. Neologizačné procesy v súčasnej spisovnej slovenčine. In: Studia Academica Slovaca 16. 1987 [6] (Pozn.: Uvedené pre tvar alfa namiesto beta)
 21. zákon. In: Encyklopédia medicíny
 22. rádioaktivita. In: Slovenský náučný slovník III. 1932. S. 116-117; beta papršleky. In: Slovenský náučný slovník I. 1932. S. 91
 23. Beta Radiation [online]. sciencedirect.com, [cit. 2019-10-07]. Dostupné online.

Pozri aj upraviť