Bezprostredné poznanie

Poznanie bezprostredné je znalosť získaná bez dokazovania, priame nazretie, na rozdiel od diskurzívneho poznania alebo demonštratívneho poznania. Zahrňuje sa sem intuícia, gnóza, extáza, zrenie, zjavenie, veštenie.

Externé odkazyUpraviť

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.