Bezstratová kompresia

Bezstratová kompresia je trieda kompresných algoritmov, umožňujúca spätnú rekonštrukciu komprimovaných dát do pôvodnej podoby bez straty informácie, na rozdiel od stratovej kompresie, kde toto nie je možné.

Bezstratová kompresia je použitá v kompresných nástrojoch ako napríklad veľmi populárny formát zip, pôvodne unixové programy bzip2, gzip či compress. Populárne formáty sú aj rar, StuffIt, 7-Zip, arj a mnohé ďalšie.

Bezstratová kompresia sa používa všade tam, kde je potrebné, aby dekomprimované údaje boli identické s pôvodnými údajmi. Typické príklady sú spustiteľné programy alebo zdrojové kódy. Niektoré obrázkové formáty, napríklad PNG alebo GIF, používajú iba bezstratovú kompresiu, zatiaľ čo niektoré ďalšie formáty môžu používať stratovú aj bezstratovú kompresiu.

Externé odkazy upraviť