Bezzemok je človek bez vlastnej pôdy. V dejinách Slovenska to bol v minulosti dedinský obyvateľ bez vlastnej pôdy, ktorá by mu stačila na obživu; živil sa najmä námezdnou prácou[1]. V dejinách starovekého Ríma je to synonymum slova proletár (lat. proletarius).

ReferencieUpraviť

  1. bezzemok. In: Encyclopaedia Beliana. 1. vyd. Bratislava : Encyklopedický ústav SAV; Veda, 2001. 686 s. ISBN 80-224-0671-6. Zväzok 2. (Bell – Czy).