Bibliografický popis

Bibliografický popis (en bibliographic description) je základný stavebný prvok bibliografického záznamu. Bežní používatelia sa stretávajú s bibliografickým popisom v katalógoch knižníc, v bibliografiách a pod.[1] Podľa výkladu v norme ISBD(G)[2], ktorá obsahuje odporúčania pre medzinárodný štandardný bibliografický popis, sa pojmom bibliografický popis rozumie súbor bibliografických údajov, ktoré popisujú a identifikujú dokument.

Odlišnosť s inými pojmami

upraviť

Bibliografický popis sa niekedy nevhodne stotožňuje s bibliografickým záznamom alebo sa zvýrazňuje len jeho identifikačná funkcia (identifikačný popis). [3]

Referencie

upraviť
  1. KATUŠČÁK, D.: Chrestomatia k základom bibliografie, 2006, s. 16. [1]
  2. ISBD(G) : Všeobecný medzinárodný štandardný bibliografický popis, 1994
  3. KATUŠČÁK, D.: Chrestomatia k základom bibliografie, 2006, s. 27. [2]
  • ISBD(G) : Všeobecný medzinárodný štandardný bibliografický popis. Medzinárodná federácia knižničných asociácií a inštitúcií (IFLA). Prel. a red. slov. vyd. Dušan Katuščák. 1. slov. vyd. Martin : Matica slovenská, 1994. Prekl. z angl. orig. ISBD(G) : general international standard bibliographic description. ISBN 80-7090-291-4.
  • KATUŠČÁK, Dušan: Chrestomatia k základom bibliografie {online}. 26. februára 2006. 71 s. {Cit. 2009-10-12}. Dostupné na internete: http://www.pulib.sk/kis/katuscak/BGCela.pdf