Bielorusi, (po bielorusky: беларусы) sú východoslovanský národ, žijúci najmä v Bielorusku.

Tradičná bieloruská červeno-biela vlajka

Ich odhadovaný počet vo svete je 10 miliónov. Používanými jazykmibieloruština a ruština, písmom azbuka. Prevláda pravoslávne vierovyznanie. Bielorusi tvorili základ obyvateľstva stredovekého litovského štátu a silno ovplyvnili vývoj litovského národa. Termín Bielorus vznikol až v 17. storočí. Vo svojej komunikácii však uprednostňujú ruský jazyk. K osudu bieloruského jazyka sa samotní Bielorusi stavajú indiferentne. Na východe a v hlavnom meste podliehajú rusifikácii, na západe polonizácii.[chýba zdroj] Dialekty žijú najmä na vidieku.

Sú to potomkovia slovanských kmeňov nazývaných Dregoviči, Radimiči, Drevľania a Kriviči.

Iné projekty upraviť