Biliarda je tisíc biliónov, čiže 1015. V USA, bývalom ZSSR a v minulosti vo Francúzsku sa biliarda označuje ako kvadrilión.