Binárna relácia alebo dvojčlenná relácia alebo skrátene relácia v matematike je relácia dvoch množín.

Binárna relácia je najčastejším príkladom relácie, preto pri binárnych reláciách zvyčajne prívlastok „binárna“ vynechávame a hovoríme iba o reláciách.

V prípade binárnej relácie sa to, že a je vo vzťahu relácie k b (teda a a b patria do binárnej relácie), symbolicky zapisuje ako aRb alebo R(a,b), pričom a,b sú prvky X.