Biochémia je interdisciplinárna veda, ktorá skúma chemické látky a chemické deje v živých organizmoch. Je hraničným odborom medzi biológiou a chémiou, prelína sa s molekulárnou biológiou, genetikou, organickou chémiou a fyzikálnou chémiou.

Rozdelenie

upraviť

Základná biochémia

upraviť
  • statická biochémia – zaoberá sa klasifikáciou a popisom chemických látok prítomných v živých systémoch
  • dynamická biochémia – skúma procesy v živých systémoch, premenu látok (metabolizmus) a jednotlivé biochemické dráhy
  • funkčná biochémia – skúma procesy a ich vzťahy v súvislosti s ich biologickou funkciou, lokalizáciou v organelách a v orgánoch tela

Okrem toho sa špeciálne odvetvia zaoberajú určitou oblasťou skúmania, napríklad

  • enzymológia
  • membranológia

Aplikovaná biochémia

upraviť
  • lekárska biochémia
    • patologická biochémia (patobiochémia)
  • potravinárska biochémia
  • priemyselná (preparačná) biochémia

Biomolekuly

upraviť

Biochémia popisuje, triedi a skúma nasledovné skupiny chemických zlúčenín (biomolekúl) prítomných v živých organizmoch a ich premenu:

Primárne metabolity

upraviť

Primárne metabolity sa nachádzajú vo všetkých, alebo aspoň vo väčšine živých organizmov. Majú buď stavebnú (štruktúrnu) funkciu alebo súvisa s prijímaním a výdajom energie a reprodukciou.

Sekundárne metabolity

upraviť

Sekundárne metabolity sa nachádzajú len v niektorých typoch buniek alebo organizmov. Majú špecializovanú úlohu, najčastejšie charakteristickú pre daný typ organizmu. Sú to napríklad: