Bioinformatika je hraničná disciplína viacerých vedných odborov: informatiky, biochémie a aplikovanej matematiky. Bioinformatika rieši biologické problémy zvyčajne na molekulovej úrovni.

Mapa ľudského chromozómu X (zo stránky NCBI). Mapovanie ľudského genómu je jeden z veľkých úspechov bioinformatiky.

Pozri aj upraviť

Iné projekty upraviť

Externé odkazy upraviť