Bisexualita

sexuálna orientácia vyznačujúca sa sexuálnou príťažlivosťou voči viac ako jednému pohlaviu
Symbol rozcestia O iných významoch výrazu bisexualita či bisexuálnosť pozri bisexualita (rozlišovacia stránka).

Bisexualita alebo bisexuálnosť (bi = dvojitý, sexus = pohlavie) je typ sexuálnej orientácie jedinca (nazývaného bisexuál) k jedincom oboch pohlaví. Pojem označuje nevyhranenú pohlavnú orientáciu medzi heterosexualitou a homosexualitou. Oficiálne sa počet bisexuálne orientovaných ľudí odhaduje na 10 %.

Vlajka označujúca bisexualitu

Orientácia môže byť smerovaná k cis aj trans ľuďom.[1]

Podľa výskumov známeho rakúskeho psychiatra Sigmunda Freuda ešte z roku 1905 má ľudská sexualita bisexuálny základ. Vychádzal z poznania, že v ženskom hormonálnom obraze síce dominujú hlavne ženské pohlavné hormóny (estrogén), ale nájdeme aj mužské (testosterón). V mužskom, naopak, hlavne mužské, ale aj ženské. Za ich reguláciu zodpovedá hypofýza. Na tento poznatok po niekoľkých desaťročiach nadviazal americký odborník Alfred Kinsey, ktorý zo vzorky 6 000 žien a 5 000 mužov všetkých vekových kategórií z rôznych kultúrnych a sociálnych vrstiev vytvoril sedemstupňovú škálu (prvým stupňom je nula a najvyšším číslo 6). Jednoznačná heterosexuálna orientácia dotyčného človeka reprezentovala 0 a číslo 6 výlučne homosexuálnu orientáciu. V pásme 2 - 4 sa teda nachádza bisexualita. Približne 13 % mužov uviedlo, že za posledné 3 roky boli prevažne homosexuálne orientovaní. Keďže sa všeobecne odhaduje, že homosexuálnym životom žije približne do 4 % ľudí, je výsledný odhad počtu bisexuálov približne 10 %.

„Negatívne a škodlivé postoje a predsudky“ voči bisexuálnym ľuďom sa označujú ako bifóbia,[2] prípadne širším výrazom homofóbia.[3][4]

Všeobecná charakteristika

upraviť

Bisexualita je sexuálna orientácia, za priaznivých okolností, sprevádzaná schopnosťou vytvárať plnohodnotný citový vzťah s osobou alebo osobami opačného alebo toho istého pohlavia. Bisexuálni jedinci môžu mať teda telesnú aj citovú náklonnosť k osobám oboch pohlaví.

Referencie

upraviť
  1. Lesba alebo lesbička? Vysvetlíme vám pojmy zo skratky LGBTI [online]. pridekosice.sk, 2020-07-31, [cit. 2021-05-15]. Dostupné online.
  2. Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky. Práva lesieb, gejov, bisexuálnych, transrodových a intersexuálnych ľudí: Východiskový materiál do Celoštátnej stratégie ochrany a podpory Ľudských práv v Slovenskej republike [online]. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, [cit. 2021-05-15]. Dostupné online.
  3. Definícia [online]. homofobia.sk, [cit. 2021-05-15]. Dostupné online.
  4. Verbálny prejav nenávisti a trestný čin páchaný z nenávisti proti homosexuálnym ženám a mužom, bisexuálom a transsexuálom [online]. Agentúra Európskej únie pre základné práva, [cit. 2021-05-15]. Dostupné online.

Literatúra

upraviť
  • BASS, Ellen; KAUFMAN, Kate. Láska je láska: knižka pre lesbickú, gejskú a bisexuálnu mládež. Bratislava : Aspekt, 2003. 272 s. ISBN 80-85549-40-9.