Biskupstvo je v kresťanskej cirkvi označenie pre sídlo či úrad alebo hodnosť biskupa.

V katolíckej cirkvi je územie biskupstva označené ako rímskokatolícka diecéza, v gréckokatolíckej a pravoslávnej cirkvi ako eparchia.

Katolícka cirkev rozlišuje biskupstvo a tzv. titulárne biskupstvo. K biskupstvu náleží diecéza a spája tak titul biskupa s konkrétnym úradom spravujúcim diecézu. K titulárnemu biskupstvu žiadna diecéza neprínaleží a tiež ani jej spravujúci príslušný úrad.

Pozri aj upraviť