Bitka pri Ladé sa odohrala v roku 494 pred Kr. medzi Iónmi a Peržanmi. Bola vyvrcholením Iónskeho povstania.

Bitka pri Ladé
Súčasť Grécko-perzských vojen
Dátum 494 pred Kr.
Miesto pri milétskom prístave Ladé
Výsledok presvedčivé víťazstvo Perzie
Zmeny územia Milétos
Protivníci
Iónia Perzia
Velitelia
Dionysios z Fókaie Artafernes
Sila
353 triér 600 lodí
Straty
234 triér 57 lodí
Zoznam bitiek pred rokom 601
Grécko-perzské vojny
Prvé obliehanie NaxosuObliehanie SardisuEfezosLadéDruhé obliehanie NaxosuObliehanie EretrieMaratónTermopylyArtemisionSalamínaPlatajeMykaléEurymedonCyprus

Pozadie

upraviť

Iónske povstanie sa začalo v roku 499 pred Kr., kedy Aristagoras z Milétu povstal proti Peržanom, ktorí túto oblasť ovládali. Aristagoras požiadal o pomoc pevninské Grécko, a v roku 498 pred Kr. Aténčania obsadili a vypálili Sardy, centrum miestnej perzskej vlády. Peržania odpovedali námorným útokom v roku 494 pred Kr.

Perzský veliteľ Artafernes do roku 494 pred Kr. znovu obsadil viaceré iónske mestá a obliehal Milétos z pevniny i mora. V tomto roku sa perzské loďstvo stretlo v priamom súboji s gréckou flotilou pri milétskom prístave Ladé. Ióni sa spojili s viacerými ostrovmi v Egejskom mori a zozbierali 353 triér; Peržania proti nim postavili svojich 600 lodí. Iónom velil Dionysios z Fókaie, ktorý podľa Herodota pripravoval vojsko na konflikt tak tvrdým spôsobom, že vojaci dokonca odmietali bojovať. Keď bitka začala, mnoho iónskych lodí sa stále odmietalo do boja zapojiť; 49 lodí zo Samosu opustilo bojovú líniu. To spôsobilo odchod ďalších 70 lodí z Lesbosu a spustilo tak reťazovú reakciu. Dionysiove lode, ktoré zistili, že bitka je stratená, sa otočili a rovnako utiekli. Zvyšky gréckej flotily boli úplne zničené a Milétos sa vzdal krátko nato.

Následky

upraviť

Iónske povstanie bolo potlačené a v roku 492 pred Kr. Peržania dobyli Macedóniu a Tráciu. V pevninskom Grécku nepoznali príchuť porážky až do roku 490 pred Kr. a bitky pri Maratóne. Medzitým sa Dionysius stal pirátom na Sicílii.

Externé odkazy

upraviť