Bitka pri Moháči

rozlišovacia stránka

Bitka pri Moháči alebo moháčska bitka môže byť:

  • bitka uhorského vojska kráľa Ľudovíta II. Jagelovského s osmanským vojskom sultána Süleymana I. 29. augusta 1526, v ktorej bolo uhorské vojsko porazené, pozri bitka pri Moháči (1526)
  • bitka rakúskeho vojska Karola V. Lotrinského s osmanským vojskom veľkovezíra Sari Süleymana Pašu 12. augusta 1687, v ktorej bolo osmanské vojsko porazené, pozri bitka pri Moháči (1687)
Symbol rozcestia
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.