Bitová rýchlosť (bit rate alebo bitrate) udáva, aký objem informácie sa prenesie za jednotku času. Základnou jednotkou bitovej rýchlosti je bit za sekundu (bit/s, b/s, alebo anglicky bps = bits per second). Jednotka udáva, koľko bitov informácie je prenesených za jednu sekundu. Bitrate teda neznamená rýchlosť v zmysle vzdialenosť/čas, ale počet bitov/čas, (prenosová rýchlosť, alebo kapacita).

Poznámky k použitiu

upraviť

Formálna skratka "bit per second" je "bit/s" (nie bits/s). V menej formálnych kontextoch sa často používajú skratky b/s či bps, hoci sa tým riskuje zámena s "bytes per second" (B/s). Ešte menej formálne je vypustenie "per second", kedy sa používa "128 kilobitový audio stream" alebo "100 megabitová sieť".

Použitie "Bitrate" je niekedy zameniteľné s "baud rate", a to v iba prípade, že sa každý bit vyskytuje v jednotkovom intervale.

Pre väčšie bit rate sa používajú prefixy SI sústavy, nie binárne prefixy:

1 000 bit/s = 1 kbit/s (jeden kilobit alebo tisíc bitov za sekundu)
1 000 000 bit/s = 1 Mbit/s (jeden megabit alebo milión bitov za sekundu)
1 000 000 000 bit/s = 1 Gbit/s (jeden gigabit alebo miliarda bitov za sekundu)

V bajte (strojovej slabike) sa typicky nachádza osem bitov (preto sa jej hovorí aj oktet), ale rýchlosť toku dát v komunikáciách sa takmer nikdy neoznačuje ako bajty za sekundu s výnimkou prenosových rýchlostí diskových a pamäťových V/V zariadení. Na konverziu z bajtov za sekundu na bity za sekundu stačí údaj jednoducho vynásobiť ôsmimi. Na prevod opačným smerom vydeliť ôsmimi.

Pri použití binárnych prefixov je iná konverzia bit rate (výrazy kibi-, mibi-, atď. nie sú preklepy):

1 024 bit/s = 1 kibit/s (jeden kibibit za sekundu)
1 048 576 bit/s = 1 Mibit/s (jeden mibibit za sekundu)
1 073 741 824 bit/s = 1 Gibit/s (jeden gibibit za sekundu)

Príklady

upraviť

Pri použití stratovej kompresie na audiovizuálne dáta sa prejavia rozdiely v porovnaní s originálnym signálom vo forme kompresných artefaktov. Či a do akej miery budú mať tieto artefakty subjektívnu kvalitu pri vneme, závisí na použitej kompresnej schéme, výpočtovej sile kódovača, charekteristiky vstupných dát a miere oboznámenia poslucháča s artefaktami; experti môžu zachytiť artefakty v mnohých prípadoch, keď ich priemerný poslucháč nerozozná.

Bitrate v tomto použití znamená približne minimum pri ktorom by priemerný poslucháč (pri použití vyspelých kompresných schém) nezachytil významné zhoršenie od referenčného štandardu:

 • 4 kbit/s – nutné minimum pre rozlíšiteľnú reč (za použitia špeciálnych kodekov na kódovanie reči)
 • 8 kbit/s – telefónna kvalita
 • 32 kbit/s – MW kvalita
 • 96 kbit/s – FM kvalita
 • 128 kbit/s – CD kvalita
 • 192 kbit/s - bežne používaná bitová rýchlosť pre štandard MP3
 • 320 kbit/s - najvyššia podporovaná úroveň používaná pre štandard MP3
 • 32 kbit/s – videofónna kvalita (nutné minimum na rozlíšenie pohybov tváre pri hovore)
 • 2 Mbit/s – VHS kvalita
 • 8 Mbit/s – DVD kvalita
 • 15 Mbit/s – HDTV kvalita
 • 19 Mbit/s - HDV 720p (použite MPEG2 kompresie)
 • 24 Mbit/s - AVCHD (použite MPEG4 AVC kompresie)
 • 25 Mbit/s - HDV 1080i (použite MPEG2 kompresie)
 • 29.4 Mbit/s max - HD DVD
 • 40 Mbit/s - Blu-ray Disk (použite MPEG2, AVC alebo VC-1 kompresie)

Poznámky

upraviť

Pokrok v technológii spôsobuje, že skutočná bitrate, použitá niektorými referenčnými zariadeniami, je významne vyššia ako minimum. Napríklad:

 • Telefónne okruhy používajúce μlaw – 64 kbit/s
 • CD používajúce CDDA – 1,4 Mbit/s

Bit rate sa pre rôzne aplikácie môže v dôsledku vývoja nových kodekov a zvyšovania výpočtovej rýchlosti počítačov znižovať. Napríklad dekódovanie pokročilého kodeku, ktorý potrebuje nižší dátový tok oproti svojej staršej verzii si vyžaduje vyšší výpočtový výkon na dekódovanie. Novšia generácia počítačov však takýto výpočet zvládne za kratší čas.

Pozri aj

upraviť

Externé odkazy

upraviť

Pomôcka na jednoduchú konverziu z kbit/s na MB/h, GB/day, TB/month, ...

Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Bit rate na anglickej Wikipédii.

Prenosové rýchlosti
s desiatkovým základom bit per second << kilobit per second << megabit per second << gigabit per second << terabit per second
bit za sekundu << kilobit za sekundu << megabit za sekundu << gigabit za sekundu << terabit za sekundu
s dvojkovým základom bit per second << kibibit per second << mebibit per second << gibibit per second << tebibit per second
bit za sekundu << kibibit za sekundu << mebibit za sekundu << gibibit za sekundu << tebibit za sekundu