Blízke diaľavy

Blízke diaľavy je film režiséra Otakara Krivánka z roku 1979.