Blazón je slovný opis erbu alebo vlajky vytvorený podľa heraldických pravidiel, ktorý umožňuje ich výtvarné či fyzické stvárnenie. Blazón v širšom, aj keď heraldicky nesprávnom význame, môže znamenať aj opis iného symbolu, napríklad pečate alebo štandardy.

Úlohou blazónu je zachytiť v texte jednotlivé súčasti erbu tak, aby neboli pochybnosti o ich usporiadaní a vyobrazení, a aby nedošlo k zámene erbov alebo k podvodu. Na opis erbu sa používajú štandardné výrazy, ktoré opisujú jednotlivé znamenia v ustálenom poradí, najčastejšie od vrchu dole, od stredu navonok a sprava doľava (z pohľadu imaginárneho nositeľa štítu, takže vpravo je na vyobrazení vlastne vľavo). Poradie opisu je:

 • pole štítu
 • primárne znamenia
 • sekundárne znamenia (okolo primárnych)
 • terciárne znamenia (okolo primárnych a sekundárnych)
 • periférne sekundárne znamenia
 • terciárne znamenia na periférnych sekundárnych znameniach
 • brizúry
 • augmentácie

Jednotlivé znamenia sa opisujú v ustálenom poradí nasledovne:

 • počet
 • typ alebo opis
 • postoj alebo pozícia
 • zaobchádzanie so znamením
 • tinktúra
 • umiestnenie v poli (na štíte)

Príklady upraviť

 
Štátny znak Slovenskej republiky má podobu neúplného erbu

Štátny znak Slovenska upraviť

Blazón v texte Ústavy Slovenskej republiky opisuje štátny znak, ktorý má podobu neúplného erbu:

„na červenom ranogotickom štíte dvojitý strieborný kríž vztýčený na strednom vyvýšenom vŕšku modrého trojvršia“

Opisuje:

 • pole
  • typ alebo opis - ranogotický štít
  • tinktúru - červený
 • primárne znamenie
  • typ alebo opis - dvojitý kríž
  • tinktúru - strieborný
  • postoj - vztýčený
  • pozíciu - na strednom vyvýšenom vŕšku
 • sekundárne znamenie - trojvršie
  • tinktúru - modré

Stojí za zmienku, že tento blazón porušuje heraldické pravidlo kontrastných farieb, pretože umiestňuje heraldickú farbu (modrú) priamo na heraldickú farbu (červenú). Tieto dve farby sú však dostatočne kontrastné na to, aby boli rozoznateľné.

   
Malý a veľký štátny znak Českej republiky

Štátny znak Česka upraviť

„Malý štátny znak je tvorený jediným poľom, na ktorom je umiestnený na červenom podklade strieborný dvojchvostý lev v skoku so zlatou zbrojou a zlatou korunou.“
„Veľký štátny znak je tvorený štítom so štyrmi poľami... V prvom a štvrtom poli je vyobrazený strieborný dvojchvostý lev v skoku so zlatou zbrojou a zlatou korunou. V druhom poli je na modrom podklade umiestnená červeno-strieborne šachovaná orlica so zlatou korunou. V treťom poli sa na zlatom podklade nachádza čierna orlica s červenou zbrojou a zlatou korunou, ozdobená strieborným polmesiacom zakončeným ďatelinovými listami a uprostred vybiehajúcim krížikom.“