Blazar je galaxia s veľmi kompaktným a veľmi premenlivým rádiovým zdrojom v strede galaxie. Rádiovým zdrojom je pravdepodobne čierna diera uprostred galaxie. Z pólov čiernej diery vychádzajú tzv. výtrysky, ktoré končia v rádiových lalokoch. Niekedy hovoríme o nadsvetelných výtryskoch, kedy sa nám zdá, že výtrysky sa pohybujú rýchlosťou väčšou, ako je rýchlosť svetla. Je to iba optický klam spôsobený tým, že výtrysky sa pohybujú rýchlosťou asi 99 % rýchlosti svetla. Pomenovanie blazar dostal tento typ objektov podľa svojho prvého objaveného zástupcu, BL Lacertae.