Bojkovia (Бойки) alebo pujďaci[1]východoslovanské etnikum, obývajúci južné svahy Karpat medzi riekami Uh a San na západe a Limnica a Teresva na východe. Žijú v Ivano-Frankivskej, Ľvovskej a Zakarpatskej oblasti Ukrajiny, na východe Slovenska (hlavne v okolí Sniny a na východ od nej, kde sami seba volajú pujďaci) a Poľska. Samotní Bojkovia v minulosti označovali sami seba za „ruský národ“, Rusínov, a názov Bojkovia používali len susedia. V súčasnosti sa väčšia časť Bojkov hlási k ukrajinskej národnosti, (pretože Ukrajina Rusínov ako národ neuznáva) menšia časť (prevažne na Slovensku) k rusínskej národnosti. Bojkovia sú prevažne gréckokatolíci.

Referencie upraviť

  1. pujďaci. In: Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom: elektronická encyklopédia

Pozri aj upraviť