Bossov katalóg (General Catalogue (Všeobecný katalóg) alebo Boss General Catalogue) je fundamentálny hviezdny katalóg, ktorý obsahuje polohy a vlastné pohyby 33 342 hviezd pre ekvinokcium 1950,0. Dokončil ho a vydal B. Boss na základe 250 katalógov z rokov 1755-1932 a znovu zmeraných polôh hviezd po smrti svojho otca L. Bossa.

Encyklopédia astronómie Tento článok alebo jeho časť obsahuje heslo z Encyklopédie astronómie s láskavým dovolením autorov a podporou SZA.