Bozón W a Z

(Presmerované z Bozón Z)

Bozóny W a Zelementárne častice, ktoré sprostredkúvajú slabú interakciu. Boli objavené v CERNe v roku 1983 a považujú sa za hlavný úspech teórie štandardného modelu fyziky častíc. Vo voľnej prírode ich skoro nemožno spozorovať, pre ich krátku životnosť a rýchly rozklad.

Feynmanov diagram beta rozkladu neutrónu na protón, elektrón a elektrónové antineutríno cez ťažký W bozón

Častica W je pomenovaná po slove "weak", čo znamená "slabý" a označuje slabú interakciu. Z častica má názov z dôvodu, že sa predpokladalo, že to bude posledná častica, ktorú je potrebné objaviť. Iné vysvetlenie je také, že názov je odvodený z toho, že má nulový elektrický náboj (Z ako "zero", po slovensky "nula"). Častica W vie mať kladný aj záprorný elektrický náboj.

W a Z bozóny si medzi sebou vymieňajú Higgsov bozón, ktorý tvorí väčšiu časť z ich hmotnosti.