Bróm

chemický prvok s protónovým číslom 35

Bróm, Bromum (gr. βρῶμος - brómos, v preklade "silno zapáchajúci") je chemický prvok v Periodickej tabuľke prvkov, ktorý má značku Br a protónové číslo 35. Je to kvapalná červenohnedá látka. Patrí medzi halogény.

Bróm
(bromum)
selén ← bróm → kryptón
Cl

Br

I
35
Periodická tabuľka
4. perióda, 17. skupina, blok p
halogény, nekovy
Vzhľad
hnedo-červená kvapalina
bróm
Atómové vlastnosti
Atómová hmotnosť 79,904 g·mol−1
Elektrónová konfigurácia [Ar] 3d10 4s2 4p5
Atómový polomer 120 pm
Kovalentný polomer 120 pm
Van der Waalsov pol. 185 pm
Iónový polomer
pre: Br-
195 pm
Chemické vlastnosti
Elektronegativita 2,96 (podľa Paulinga)
Ionizačná energia(e) 1: 1 139,9 kJ.mol−1
2: 2 103 kJ.mol−1
3: 3 470 kJ.mol−1
Oxidačné číslo(a) -I, I, III, V, VII
Št. potenciál
(Br2/Br-)
1,065 V
Fyzikálne vlastnosti (za norm. podmienok)
Skupenstvo kvapalné
Hustota 3,1028 kg·dm−3
Teplota topenia 265,8 K (−7,35 °C)
Teplota varu 332,0 K (58,85 °C)
Kritický bod 588 K; 10,34 MPa
Sk. teplo topenia 10,571 kJ·mol−1
Sk. teplo varu 29,96 kJ·mol−1
Tepelná kapacita 75,69 J·mol−1·K−1
Tlak pary
p(Pa) 1 10 100 1 k 10 k 100 k
pri T(K) 185 201 220 244 276 332
Iné
Kryštálová sústava rombická
Magnetizmus diamagnetický
Elektrický odpor 7,8x1010 nΩ·m
Tep. vodivosť 0,122 W·m−1·K−1
Rýchl. zvuku 206 m·s−1
Reg. číslo CAS 7726-95-6
Izotop(y) (vybrané)
Izotop Výskyt t1/2 Rr Er (MeV) Pr
79Br 50,69 % stabilný s 44 neutrónmi
81Br 49,31 % stabilný s 46 neutrónmi
 Commons ponúka multimediálny obsah na tému bróm.

Iné projekty upraviť

  •   Commons ponúka multimediálne súbory na tému bróm
  •   Wikislovník ponúka heslo bróm