Bratislavské listy boli samizdatové noviny, ktoré v júli 1988 založil Ján Čarnogurský. Náklad bol 500 kusov.

Spolu s Jánom Čarnogurským boli hlavnými tvorcami časopisu Ján Langoš a František Mikloško. Šéfredaktorom prvých piatich čísel legálnych BL v roku 1990 bol Ladislav Szalay, potom šéfredaktorovanie prevzal Rudolf Lesňák.

Ján Čarnogurský v čísle 11 z roku 1990 uviedol, že Bratislavské listy ako samizdat bol „prvý a jediný časopis na Slovensku, otvorene opozičný voči komunistickému režimu, vychádzajúci pod plným menom a adresou vydavateľa“.

Číslom 5 v roku 1990 Bratislavské listy prešli do legality a po vzniku Kresťanskodemokratického hnutia sa táto politická strana stala ich vydavateľom.

V redakcii v tom čase sedeli: šéfredaktor Ladislav Szalay, Mária Krížová, Peter Kováčik, Rudolf Lesňák, Peter Smolík, Pavla Vaňoučková. Bratislavské listy tlačila firma ZT Bratislava.

Prvé číslo v roku 1991 vyšlo opäť v novom šate. Okrem grafických zmien boli Bratislavské listy rozšírené na 32 strán, cena sa zvýšila na 8 Kčs. Od IV. ročníka si BL dali podtitul kultúrno-spoločenský mesačník. Bratislavské listy obsahovali sekcie

  • Naše východiská a ciele
  • Dejiny – osobnosti – národ
  • Kultúra a umenie
  • Etika nášho života
  • Kresťanstvo a súčasnosť
  • Ekonómia a ekológia
  • Glosy – záznamy – ohlasy

Od tretieho čísla z roku 1991 pribudla sekcia Listy politického vzdelávania KDH.

Od roku 1992 mali Bratislavské listy rozsah 24 strán, letné dvojčíslo 48 strán. BL majú v podtitule Kultúrno-spoločenský mesačník, stoja 5 Kčs. Na titulnej strane sa nachádzajú fotografie a obsah čísla. Šéfredaktorom je Rudolf Lesňák, predsedom redakčnej rady Ján Čarnogurský.

Bratislavské listy obsahujú tieto rubriky: Naše východiská a ciele, Dejiny-udalosti-osobnosti, Listy politického vzdelávania, Kresťanstvo a súčasnosť, Kultúra a mravnosť, Diskutujeme, Rozličnosti, Glosy-oznamy-ohlasy, Ekonomika. Na poslednej strane BL uverejňovali reklamy.

V poslednom čísle roku 1992 Bratislavské listy vydali prílohu Bibliografia časopisu Bratislavské listy 1988 – 1992, v ktorej vypísali mená všetkých autorov a ich závažnejších textov. Niektorí vybraní autori: Ivan Čarnogurský, Ján Čarnogurský, Pavol Čarnogurský, Rudolf Dobiáš, Mikuláš Dzurinda, Milan S. Ďurica, Edo Gombala, Ján Gunčaga, Anton Habovštiak, Milan Hamada, Ladislav Hanus, Anton Hlinka, Ivan Hoffman, Augustín Marián Húska, Anton Hykisch, Dušan Jedinák, Július Krempaský, Ján Langoš, Rudolf Lesňák, Ján Letz, František Mikloško, Anton Neuwirth, Milan Nič ml., Michael Novak, Viliam Oberhauser, Vladimír Palko, Ladislav Pittner, Ferdinand Peroutka, Ľubo Roman, Milan Rúfus, Peter Smolík, Ján Sokol, Anton Srholec, Pavol Strauss, Ladislav Szalay, Milan Šimečka, Martin M. Šimečka, Ivan Šimko a ďalší.

Od roku 1993 vydáva Bratislavské listy Interslovakia, s.r.o. Šéfredaktorom je Rudolf Lesňák, predsedom redakčnej rady Konštantín Viktorin.

Externé odkazy

upraviť