Bratská jednota baptistov

Bratská jednota baptistov (oficiálny názov Bratská jednota baptistov v Slovenskej republike, skrátene BJB) je evanjelikálna cirkev, ktorá sa na Slovensko dostala koncom 19. storočia, pôsobením nemeckých misionárov.

Baptisti patria medzi kresťanov protestantov, ktorí sú presvedčení, že cirkev tvorí komunita veriacich a oproti iným kresťanským smerom zastávajú stanovisko, že kresťanský krst by mal byť prístupný výhradne tomu, kto osobne a vedome vyzná svoju vieru.[1]

CharakteristikaUpraviť

V dnešnej dobe prežíva táto cirkev Duchovné prebudenie .Teológia je založená výlučne na Biblii, pričom pri jej čítaní je zapotreby Ducha Svätého na jej porozumenie. Baptisti veria, že Otec, Syn a Duch SvätýTrojjediný Boh, ale osobne sú každý osobou. Veria, že jedinou hlavou cirkvi je Ježiš Kristus, ktorý pôsobí skrze Ducha Svätého v živote každého kresťana. Veria, že je potrebný osobný vzťah s Bohom a na to je potrebné odpustenie hriechov, ktoré sme všetci dostali milosťou obete Pána Ježiša Krista. Ak človek prijme Ježiša za svojho osobného spasiteľa a záchrancu a je si vedomý svojho rozhodnutia zmeniť svoj život, môže sa pokrstiť na verejné vyznanie viery úplným ponorením do vody, symbolizujúcim smrť a vzkriesenie nového človeka.

Prvý cirkevný zbor Bratskej jednoti baptistov vznikol na území dnešného Slovenska vo Vavrišove. Pretože v Rakúsko-Uhorsku podľa zákona nemohli existovať samostatné cirkevné zbory, bol cirkevný zbor vo Vavrišove súčasťou baptistickej cirkvi v Budapešti. Neskôr sa baptizmus rozšíril aj do ostatných častí Slovenska. V období Slovenského štátu boli baptisti jedinou povolenou tzv. malou cirkvou a združovali niekoľko kresťanských denominácií, ktoré sa po skončení vojny oddelili.

Názov Bratská jednota baptistov je zámerný, keďže baptisti zastávajú teóriu kongregacionalizmu a celoslovenskú organizáciu považujú za zväz zborov, v ktorom sa dobrovoľne združujú. Cirkvou Pána Ježiša Krista je každý miestny zbor. Teológia Bratskej jednoty baptistov je zhodná s teológiou baptizmu. V roku 2001 počet ľudí na Slovensku, priznávajúcich sa k baptizmu, dosiahol 3562.

OrganizáciaUpraviť

Bratská jednota baptistov v Slovenskej republike je registrovanou cirkvou. Baptisti vnímajú sami seba ako súčasť cirkvi Ježiša Krista. BJB je dobrovoľným združením autonómnych kongregácií (miestnych zborov), jej najvyšším orgánom je Konferencia delegátov zborov (KDZ). Tvoria ju delegáti z každého zboru (jeden delegát na každú, aj začatú päťdesiatku členov zboru). Výkonným a koordinačným orgánom BJB je Rada BJB, tvorená predsedom, podpredsedom a členmi za jednotlivé územné oblasti (Západná, Južná, Stredná, Východná). Ďalšími orgánmi sú Kontrolno-rozhodcovská komisia a Revízna komisia (kontroluje hospodárenie).[2]

Cirkevné zboryUpraviť

Doteraz je na Slovensku 24 zborov, 24 misijných staníc a asi 3 diaspóry. K januáru 2014 sú súčasťou BJB nasledujúce cirkevné zbory:[3]

 • Banská Bystrica
 • Banská Štiavnica
 • Bernolákovo
 • Bratislava I. - Palisády
 • Bratislava II. - Podunajské Biskupice
 • Bratislava III. - zbor Viera
 • Medzinárodný baptistický zbor v Bratislave
 • Hurbanovo
 • Klenovec
 • Komárno
 • Košice
 • Levice
 • Liptovský Mikuláš
 • Lučenec
 • Miloslavov
 • Nesvady
 • Nové Zámky
 • Panické Dravce
 • Poprad
 • Revúcka Lehota
 • Ružomberok
 • Svätý Peter
 • Tekovské Lužany
 • Vavrišovo

ŠtatistikaUpraviť

Počet obyvateľov, ktorí sa hlásia k náboženskému vyznaniu "Bratská jednota baptistov", podľa rokov:[4]

 • 2011: 3 486 obyvateľov
 • 2001: 3 562 obyvateľov
 • 1991: 2 465 obyvateľov

ReferencieUpraviť

Externé odkazyUpraviť