Bratská jednota baptistov v Slovenskej republike

Bratská jednota baptistov
Klasifikácia Protestantská cirkev
Zhromaždenie Baptizmus
Predseda Rady BJB v SR Mgr. Benjamin Uhrin, Th.D.[1]
Oblasť Slovensko
Liturgický jazyk slovenčina, maďarčina, angličtina[2]
Členovia 3 486 (SODB 2011)
Adresa KBS Súľovská 2,
821 05 Bratislava
Webstránka www.baptist.sk

Bratská jednota baptistov (oficiálny názov Bratská jednota baptistov v Slovenskej republike, skrátene BJB) je evanjelikálna cirkev, ktorá sa na Slovensko dostala koncom 19. storočia, pôsobením nemeckých misionárov.

Baptisti patria medzi kresťanov protestantov, ktorí sú presvedčení, že cirkev tvorí komunita veriacich a oproti iným kresťanským smerom zastávajú stanovisko, že kresťanský krst by mal byť prístupný výhradne tomu, kto osobne a vedome vyzná svoju vieru.[3] Združuje 26 zborov, v roku 2011 sa k nej prihlásilo 3 486 občanov Slovenska.

História upraviť

Bratská jednota baptistov sa hlási k odkazu Jednoty bratskej.[4] Názov baptisti pochádza z gréckeho výrazu baptizein, vo význame krstiť, ponoriť, a svedčí o prístupe BJB ku krstu ako aktu, ktorý podnikajú slobodne dospelí veriaci. BJB za svojho predchodcu čiastočne považuje tiež anabaptistov, tzv. habánov, ktorí v 16. storočí pôsobili tiež na západnom Slovensku, napr. vo Veľkých Levároch, Sobotišti či Častkovciach.[4] Následne sa emigráciou cez Sedmohradsko a Rusko presunula ich koncentrácia do USA. Podľa BJB začali prvé zbory baptistov na území Slovenska vznikať na začiatku 20. storočia pred prvou svetovou vojnou pôsobením misionárov z Nemecka a neskôr USA.[4] V medzivojnovom období existovali v ČSR slovenská aj československá jednota, od roku 1968 po vzniku federácie v ČSSR existovala tiež tretia, česká jednota. V roku 1994 stále existovala spoločná BJB Čechov Slovákov.[4] BJB predstavuje voľnejší zväzkom samostatných cirkevných zborov.[4]

Charakteristika upraviť

Teológia BJB je založená výlučne na Biblii, pričom pri jej čítaní je potrebný Duch Svätý na jej porozumenie. Baptisti veria, že Otec, Syn a Duch SvätýTrojjediný Boh, ale osobne sú každý osobou. Veria, že jedinou hlavou cirkvi je Ježiš Kristus, ktorý pôsobí skrze Ducha Svätého v živote každého kresťana. Veria, že je potrebný osobný vzťah s Bohom a na to je potrebné odpustenie hriechov, ktoré sme všetci dostali milosťou obete Pána Ježiša Krista. Ak človek prijme Ježiša za svojho osobného spasiteľa a záchrancu a je si vedomý svojho rozhodnutia zmeniť svoj život, môže sa pokrstiť na verejné vyznanie viery úplným ponorením do vody, symbolizujúcim smrť a vzkriesenie nového človeka.

Prvý cirkevný zbor Bratskej jednoti baptistov vznikol na území dnešného Slovenska vo Vavrišove. Pretože v Rakúsko-Uhorsku podľa zákona nemohli existovať samostatné cirkevné zbory, bol cirkevný zbor vo Vavrišove súčasťou baptistickej cirkvi v Budapešti. Neskôr sa baptizmus rozšíril aj do ostatných častí Slovenska. V období Slovenského štátu boli baptisti jedinou povolenou tzv. malou cirkvou a združovali niekoľko kresťanských denominácií, ktoré sa po skončení vojny oddelili.

Názov Bratská jednota baptistov je zámerný, keďže baptisti zastávajú teóriu kongregacionalizmu a celoslovenskú organizáciu považujú za zväz zborov, v ktorom sa dobrovoľne združujú. Cirkvou Pána Ježiša Krista je každý miestny zbor. Teológia Bratskej jednoty baptistov je zhodná s teológiou baptizmu. V roku 2001 počet ľudí na Slovensku, priznávajúcich sa k baptizmu, dosiahol 3562.

Organizácia upraviť

Bratská jednota baptistov v Slovenskej republike je registrovanou cirkvou. Baptisti vnímajú sami seba ako súčasť cirkvi Ježiša Krista. BJB je dobrovoľným združením autonómnych kongregácií (miestnych zborov), jej najvyšším orgánom je Konferencia delegátov zborov (KDZ). Tvoria ju delegáti z každého zboru (jeden delegát na každú, aj začatú päťdesiatku členov zboru). Výkonným a koordinačným orgánom BJB je Rada BJB, tvorená predsedom, podpredsedom a členmi za jednotlivé územné oblasti (Západná, Južná, Stredná, Východná). Ďalšími orgánmi sú Kontrolno-rozhodcovská komisia a Revízna komisia (kontroluje hospodárenie).[5]

Zbory na Slovensku tvoria zväz Bratskej jednoty baptistov, ktorá je členom Európskej baptistickej federácie a Svetového zväzu baptistov. Zriadenie týchto zväzov je prísne kongregačné, to znamená, že zbory sú autonómne a svojprávne vo veciach duchovného i pozemského života.[6]

Cirkevné zbory upraviť

 
Zbory Bratskej jednoty baptistov v Slovenskej republike

V súčasnosti pôsobí na Slovensku 26 zborov BJB, 24 misijných staníc a asi 3 diaspóry. Zbory sú koncentrované najmä na juhozápade a strede krajiny. K máju 2020 sú súčasťou BJB nasledujúce cirkevné zbory:[7]

obec počet zborov počet (sčítanie 2011) v % (sčítanie 2011)
Banská Bystrica 104 0,13
Banská Štiavnica 25 0,24
Bernolákovo 158 2,93
Bratislava

Palisády,

Podunajské Biskupice,

Viera,

Medzinárodný baptistický zbor v Bratislave,

City Light

572 0,14
Hurbanovo 93 1,20
Klenovec 52 1,56
Komárno 96 0,28
Košice

Sever,

Ekklesia

203 0,08
Levice 37 0,11
Liptovský Mikuláš 66 0,21
Lučenec 141 0,50
Miloslavov 57 3,20
Nesvady 177 3,49
Nové Zámky 83 0,21
Panické Dravce 51 6,86
Poprad 149 0,28
Revúcka Lehota 60 18,58
Ružomberok 66 0,23
Svätý Peter 32 1,17
Tekovské Lužany 53 1,82
Vavrišovo 24 3,66

Štatistika upraviť

Počet obyvateľov, ktorí sa hlásia k náboženskému vyznaniu "Bratská jednota baptistov", podľa rokov:

 • 2011 – 3 486 obyvateľov
 • 2001 – 3 562 obyvateľov
 • 1991 – 2 465 obyvateľov

Obce s najväčším percentuálnym počtom veriacich upraviť

údaje: Sčítanie obyvateľov, domov a bytov v roku 2021[8]

obec počet podiel v %
Revúcka Lehota 49 15,81
Štôla 48 9,34
Mikušovce (okr. Lučenec) 19 6,91
Panické Dravce 37 4,98
Cinobaňa 86 4,18
Nesvady 183 3,65
Veľká nad Ipľom 31 3,33
Mengusovce 22 3,21
Nová Vieska 17 2,59
Vavrišovo 17 2,53
Konská (okr. Liptovský Mikuláš) 5 2,24
Miloslavov 85 2,13
Vyšný Čaj 7 2,13
Kalonda 4 2,02
Trebejov 4 1,94
Špania Dolina 4 1,79
Bernolákovo 154 1,75
Chvojnica (okr. Myjava) 6 1,73
Malatíny 4 1,64
Mokrá Lúka 8 1,48

Referencie upraviť

 1. POKORNÝ, Robert. Rada BJB [online]. baptist.sk, [cit. 2020-05-13]. Dostupné online.
 2. POKORNÝ, Robert. Medzinárodný baptistický zbor v Bratislave The International Baptist Church of Bratislava [online]. baptist.sk, [cit. 2020-05-13]. Dostupné online.
 3. HILLERBRAND, Hans J. [ed.]: The Encyclopedia of Protestantism, Routledge, 2004. ISBN 0-203-48431-2
 4. a b c d e POKORNÝ, Robert. História baptistov [online]. baptist.sk, [cit. 2020-05-13]. Dostupné online.
 5. rozsévač/rozsievač [online]. https://www.baptist.sk/index.php, [cit. 2022-05-17]. Dostupné online. Archivované 2016-10-19 z originálu.
 6. Bratská jednota baptistov [online]. ekumenake.rimkat.sk, [cit. 2020-05-13]. Dostupné online.
 7. Archivovaná kópia [online]. [Cit. 2013-10-27]. Dostupné online. Archivované 2013-10-29 z originálu.
 8. Sčítanie obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 [online]. [Cit. 2022-02-22]. Dostupné online.

Externé odkazy upraviť