Britská armáda (angl. British Army) sú pozemné sily Britských ozbrojených síl. Vznikli v dôsledku spojenia Anglického kráľovstva a Škótskeho kráľovstva do Kráľovstva Veľkej Británie v roku 1707 spojením anglických a škótskych jednotiek. Okrem Britskej armády je súčasťou Britských ozbrojených síl tiež Kráľovské námorníctvo (Royal Navy) a Kráľovské letectvo (Royal Air Force). Od roku 1964 sú ozbrojené zložky riadené Ministerstvom obrany.

Britská armáda
Neoficiálna vlajka Britskej armády
Neoficiálna vlajka Britskej armády

Neoficiálna vlajka Britskej armády
KrajinaSpojené kráľovstvo Spojené kráľovstvo
Existencia1707 – súčasnosť
Typpozemné sily
Veliteliagenerál Sir Mark Carleton-Smith
Nadradené jednotkyBritské ozbrojené sily

K polovici roka 2011 zamestnávala Britská armáda 110 210 radových vojakov (vrátane 3860 tzv. Gurkhov - Brigade of Gurkhas) a 33 100 vojakov Teritoriálnej armády, čo dohromady tvorí silu 143 310 vojakov. Regular reservers (Pravidelné zálohy) Britskej armády zahrňujú navyše ešte 121 800 osôb.[1][2]

Pravidelná časť armády je od roku 1907, kedy vznikla Teritoriálna armáda, tiež označovaná ako Pravidelná armáda. Britská armáda je nasadená v mnohých vojnových zónach sveta, či už ako expedičné sily či ako súčasť mierových síl Organizácie Spojených národov. Britská armáda momentálne pôsobí v Kosove, na Cypre, v Nemecku, Afganistane a v ďalších krajinách.

Všetci príslušníci armády prisahajú (či potvrdzujú) vernosť panovníkovi ako formálnemu vrchnému veliteľovi, veliteľom Britskej armády je náčelník generálneho štábu (Chief of the General Staff).

Organizácia Britskej armády

upraviť

Britská armáda sa delí na pravidelnú armádu (Regular Army) a Teritoriálnu armádu (Territorial Army). Detailnejšia štruktúra Britskej armády je kvôli rozdielnemu pôvodu a variabilite jednotlivých celkov veľmi komplexná. Z hľadiska vojenskej štruktúry je armáda rozdelená do dvoch paralelných celkov - administratívneho a operačného. Administratívny celok zahŕňa regimenty a armádne zbory. Operačný celok zahŕňa hlavný operačný veliteľský celok, čo je veliteľstvo pozemných síl (HQ Land Forces). Delí sa do divízií a podriadených jednotiek počnúc regimentmi a eskadrami končiac. Operačné a regionálne divízie riadia v rámci príslušných geografických oblastí všetky jednotky, či už v teritoriálnej alebo pravidelnej armáde.

Britská armáda sa skladá z generálneho štábu (General Staff) a armády (Field Army), ktorá je v prípade potreby nasadzovaná. Armádu podporujú regionálne sily (Regional Forces), vrátane spoločných zoskupení (Joint Elements), ktoré spolupracujú s Kráľovským námorníctvom (Royal Navy) a Kráľovským letectvom (Royal Air Force). Armáda plní úlohy stanovené demokraticky zvolenou vládou Spojeného kráľovstva. Primárnou úlohou Britskej armády je brániť záujmy Spojeného kráľovstva, ktoré sa skladá z Anglicka, Walesu, Škótska a Severného Írska. Plnenie tejto úlohy môže zahŕňať službu v zámorí ako súčasť síl Severoatlantickej aliancie (NATO) či akékoľvek ďalšie medzinárodné nasadenie. Vojsko tiež môže byť nasadené v operáciách Spojených národov či v prípade ďalších krízových situácií.[3]

Systém regimentov

upraviť

Vzrastajúca potreba po imperiálnej expanzii spolu s neefektivitou, ktorá sa prejavila počas napoleonských vojen, viedla na konci 19. storočia k tzv. Cardwellovým a Childersovým reformám. Vďaka týmto reformám dostala Britská armáda modernú koncepciu, bol tiež definovaný systém regimentov. Haldaneové reformy v roku 1907 deklarovali vznik Teritoriálnej armády, ktorá dodnes existuje a predstavuje dobrovoľnícku záložnú zložku armády.

Veliteľská štruktúra

upraviť

Veliteľská štruktúra je hierarchická, stojí na systéme divízií a brigád zodpovedných za zoskupenie menších jednotiek. Hlavnými jednotkami sú regimenty (regiments) alebo zoskupenia veľkosti práporov (Battalion) s menšími podriadenými jednotkami o veľkosti rôt (company) či čiat (Platoon). Všetky slúžiace jednotky sú buď pravidelné, a teda na plný úväzok (Regular), alebo slúži na čiastočný úväzok v Teritoriálnej armáde, prípadne sa kombinujú s podriadenými jednotkami oboch typov.

Názvy zoskupení

upraviť

Názvy bojových zoskupení sa z mnohých historických dôvodov líšia. Pechotný regiment predstavuje iba administratívny a slávnostný organizačný celok a zahŕňa niekoľko práporov. Pechotný prápor je ekvivalentom jazdnému regimentu. V prípade potreby je za účelom splnenia operačných úloh vytvorená bojová skupina (battle group) okolo bojovej jednotky, ktorú podporujú jednotky či podriadené zoskupenia z ostatných oblastí. Dobrým príkladom by mohla byť eskadra (squadron) tankov pridružená k bojovej skupine mechanizovanej pechoty, prieskumných jednotiek, delostreleckých batérií a ženijnej podpory.

Štruktúra jednotiek

upraviť

Štandardné operačné jednotky sú štrukturované nasledovne. Existujú však jednotky, ktoré majú vlastnú štruktúru, zvyklosti, názvy a zloženie.

Typ jednotky Divízia Brigáda Prápor / Regiment Rota / Eskadra Čata / Oddiel Sekcia Strelecký tím
Zloženie 2-3 brigády 3-5 práporov 5-7 rôt 3 čaty 3 sekcie 2 strelecké tímy 4 jednotlivci
Počet vojakov 10 000 5000 550-750 100 30 8-10 4
Veliteľ Major-General Brigadier Lieutenant Colonel Major Captain, Lieutenant či Second Lieutenant Corporal Lance Corporal

Zbory sa skladajú z dvoch alebo viacerých divízií. Vzhľadom k veľkosti Britskej armády sú však ako čisto národné celky nasadzované len zriedka. Namiesto práporu môže byť sformovaná bojová skupina špecificky prispôsobená úlohám, ktoré treba v danej operácii splniť. Bojová skupina je utvorená okolo obrneného regimentu či pechotného práporu, ku ktorým sú podľa potreby pridružené ďalšie jednotky, či sú od nich odobraté. Výsledné zoskupenie pozostáva zo zmiešaných formácií obrnencov, pechoty, delostrelectva, ženijných a podporných jednotiek. Počet vojakov sa väčšinou pohybuje okolo 600 a 700 mužov pod velením podplukovníka (Lieutenant Colonel).

Nasadenie Britskej armády

upraviť

Britská armáda je v súčasnosti nasadená vo viac ako 80 krajinách sveta. Charakter nasadenia sa líši a jeho rozsah zahŕňa jednotlivých vojenských poradcov až po plné operačné nasadenie.[4]

 • Spojené kráľovstvo – Väčšina síl Britskej armády sa nachádza doma v Spojenom kráľovstve. Tieto jednotky poskytujú sily pre verejnú službu a v prípade krízy podporujú vládu Jej Veličenstva.
 • Gibraltár – Vojenskú prítomnosť Britskej armády v južnej oblasti Španielska zaisťuje Kráľovský gibraltársky regiment (Royal Gibraltar Regiment).
 • Cyprus – Británia má na Cypre dve základne, ktoré pokrývajú 98 štvorcových míľ. Sú zvrchovaným britským územím a podporujú rôznorodé jednotky, vrátane dvoch pechotných práporov.
 • Sierra Leone – Medzinárodný armádny asistenčný výcvikový tím (IMATT - Army 's International Military Assistance Training Team) je v tejto západoafrickej krajine prítomný, aby podporoval miestnu vládu.
 • Kanada – Kanada je domovom výcvikovej jednotky Suffield Britskej armády (British Army Training Unit Suffield). Jej počty sa vyrovnajú všetkým armádnym výcvikovým jednotkám v Británii a v Európe dohromady.
 • Belize – Podporná výcviková jednotka Belize Britskej armády (British Army Training Support Unit Belize) je v tejto malej krajine v Strednej Amerike ako stála jednotka.
 • Jamajka – Britská armáda je spolu s jamajským obrannými silami súčasťou každoročného výmenného programu.
 • Falklandské ostrovy – Od konca vojny o Falklandy v roku 1982 udržuje Britská armáda na ostrovoch silnú posádku, aby odvrátila možnú hrozbu invázie v budúcnosti.
 • Keňa – Britskí vojaci pôsobia v Keni ako súčasť Britského tímu na podporu mieru (British Peace Support Team). Poskytujú tu výcvik na podporu mieru a tiež humanitárnu pomoc.
 • Afganistan – Armáda bojuje v Afganistane od roku 2001 ako súčasť zoskupení ISAF (International Security Assistance Force) vojsk NATO.
 • Nepál – Britská armáda regrutuje vojakov z Nepálu do slávnej jednotky Brigade of Gurkhas.
 • Brunej – V tejto tropickej krajine v džungliach Bornea Južnej Číny sídli Brunejská posádka Britskej armády. Pozostáva z pechotného práporu a podporného personálu.

Technika a vybavenie

upraviť

Pechota

upraviť
 
Britský vojak s útočnou puškou L8A2

Základnou pechotnou zbraňou Britskej armády je útočná puška L85A2, často vybavená podvesným granátometom L17A2. Zbraň má niekoľko variantov, ako napríklad L86A2, čo je ľahká podporná zbraň, a L22A2, čo je karabína tohto zbraňového systému používaná hlavne u posádky tankov. Podporná paľba je vedená ľahkým guľometom FN Minimi a guľometom pre všeobecné použitie L7. Pre nepriamu paľbu slúžia mínomety kalibru 51 a 81 mm. Ostreľovacie pušky zahŕňajú L118A1 kalibru 7,62 mm, L115A3 a AW50F, všetky vyrobené firmou Accuracy International. Niektoré jednotky sú vybavené ostreľovacou puškou Barrett L82A1 kalibru .50. Nedávno bol do výzbroje zaradený model bojovej brokovnice L128A1 (Benelli M4), ktorý je určený do Afganistanu na boj na krátku vzdialenosť.[5]

 
Tank Challenger 2

Obrnené technika

upraviť

Hlavným bojovým tankom je Challenger 2. Ďalšia obrnená technika zahŕňa vozidlo Supacat "Jackal" MWMIK a Iveco "Panther" CLV. Bojové vozidlo pechoty Warrior predstavuje hlavný obrnený transportér. Používajú sa však aj rôzne varianty bojového prieskumného vozidla, vozidlá Saxon APC. V súčasnej dobe sa na bojisko vracia modernizovaná verzia vozidla FV430, teraz známa ako Bulldog. Britská armáda ďalej bežne používa terénne vozidlá Land Rover Wolf a Land Rover Defender.[5]

Delostrelectvo

upraviť

Armáda používa tri hlavné delostrelecké systémy: raketový systém MLRS (Multi Launch Rocket System), AS-90 a L118. MLRS dostrelí na vzdialenosť 70 km. AS-90 je 155 mm samohybná húfnica. Ľahká húfnica L118 má kaliber 105 mm, primárne slúži na podporu jednotiek 16 Air Assault Brigade, 19 Light Brigade a 3 Commando Brigade. Britská armáda ďalej od vojny o Falklandy využíva systém protivzdušnej obrany Rapier FSC Missile System. Ďalej sa používa tiež systém Starstreak HVM (High Velocity Missile), čo je zbraň zem-vzduch.[5]

Letectvo Britskej armády

upraviť
 
Helikoptéra Westland WAH-64 Apache

Zbor Army Air Corps poskytuje armáde priamu leteckú podporu, v tejto úlohe však vypomáha tiež Kráľovské letectvo. Hlavnou útočnou helikoptérou je Westland WAH-64 Apache, čo je stroj vyrábaný na základe licencie. Jedná sa o modifikovanú verziu AH-64 Apache. Helikoptéra Bell 212 je prevažne špecializovano-transportný stroj obsluhovaný dvojčlennú posádkou, ktorý je schopný transportovať až 12 vojakov. Helikoptéra Westland Gazelle je ľahký stroj primárne určený na prieskum bojiska a navádzanie delostrelectva a letectva. Stroj Eurocopter AS 365N Dauphin sa využíva pri špeciálnych operáciach. Ľahké lietadlo Britten-Norman Islander je používané pre vzdušný prieskum a na účely velenia.[5]

Referencie

upraviť
 1. Table 2 - Strength of UK Armed Forces1 - full time trained and untrained personnel [online]. [Cit. 2015-07-26]. Dostupné online. Archivované 2012-01-30 z originálu.
 2. Table 2.15 Strength of the Reserve Forces1, at 1 April each year [online]. [Cit. 2015-07-26]. Dostupné online. Archivované 2012-11-20 z originálu.
 3. MoD: British Army Structure
 4. a b MoD: British Army Overseas deployments
 5. a b c d MoD: British Army Equipment

Iné projekty

upraviť

Externé odkazy

upraviť

Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Britská armáda na českej Wikipédii.