Bulvár môže byť:

Zdroje upraviť

  1. Pozri zdroje v článku bulvár (ulica).
  2. ORAVEC, Peter. Slovník slangu a hovorovej slovenčiny. Praha : Maxdorf, 2014. 327 s. ISBN 978-80-7345-326-8. S. 30.
  3. JANIGOVÁ, Alexandra. Žilinský Bulvár: Kedysi vychýrená štvrť mesta, teraz len upadá. SME (Bratislava: Petit Press), 2018-09-23. Dostupné online [cit. 2019-06-20]. ISSN 1335-4418.
  4. a b bulvár. In: Slovník cudzích slov : akademický. 2. dopl. a upr. slovenské vyd. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá, 2005. 1054 s. Dostupné online. ISBN 80-10-00381-6.
  5. a b OSVALDOVÁ, Barbora; HALADA, Jan. Praktická encyklopedie žurnalistiky a marketingové komunikace. Praha : Libri, 2007. 263 s. ISBN 978-80-7277-266-7. S. 34, 35.
  6. bulvár. In: ŠALING, Samo; IVANOVÁ-ŠALINGOVÁ, Mária; MANÍKOVÁ, Zuzana. Veľký slovník cudzích slov. 2. rev. a dopl. vyd. Veľký Šariš : SAMO-AAMM, 2000. 1328 s. ISBN 80-967524-6-4.
  7. bulvár. In: Slovník súčasného slovenského jazyka. Ed. Alexandra Jarošová, Klára Buzássyová. Zväzok A – G. Bratislava : Veda, 2006. 1134 s. Dostupné online. ISBN 80-224-0932-4.
  8. DUCHKOVÁ, Silvia. Nové výrazy. Kultúra slova, 2001, roč. 35, čís. 6, s. 368–369. Dostupné online [cit. 2019-06-21]. ISSN 0023-5202.
 
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.