Burza je osobitný druh organizovaného trhu, na ktorom predávajúci, kupujúci a spravidla aj sprostredkovatelia (tzv. brokeri, makléri, senzáli, dealeri, jobberi a podobne) uskutočňujú obchody istých zastupiteľných objektov (cenných papierov, tovarov, devíz, valút, poistiek, služieb a podobne) alebo práv na tieto objekty, pričom:

 • tieto objekty obchodu musia byť na obchodovanie na burze pripustené („kótované“)
 • tieto objekty obchodu nie sú na tomto organizovanom trhu fyzicky k dispozícii (alebo dokonca ešte ani neexistujú)
 • tento organizovaný trh sa koná pravidelne na určitom mieste a v určitom čase
 • podmienky tohto organizovaného trhu sú štandardizované
 • tento organizovaný trh je pod štátnym alebo medzinárodným dohľadom
Najznámejšia burza na svete, New York Stock Exchange
Indexy na burze v Hamburgu
Tokijská burza

Na burze sa sústreďuje dopyt a ponuka po obchodovanom objekte, a to je nakoniec aj účel burzy.

Delenia

upraviť

Podľa všeobecnosti:

 • všeobecná burza, na ktorej sa obchoduje s rôznymi objektmi
 • špecializovaná burza, na ktorej sa obchoduje len s určitými druhmi objektov

Podľa použitia počítačov:

Podľa času realizácie obchodu:

Podľa predmetu obchodovania:

Poznámka: V slovenskej zákonnej definícii (Zákon o burze cenných papierov, Zákon o komoditnej burze) pojem burza cenných papierov zahŕňa všetky finančné nástroje, teda okrem cenných papierov a nástrojov peňažného trhu aj všetky deriváty, pričom komoditné deriváty sú zahrnuté aj v pojme komoditná burza. V nemeckej zákonnej definícii (Börsengesetz) pojem burza cenných papierov zahŕňa okrem cenných papierov a nástrojov peňažného trhu aj (spravidla len) finančné deriváty a komoditné deriváty sú zahrnuté v pojme komoditná burza. V americkom práve (napr. Securities Exchange Act) sa síce na burze cenných papierov teoreticky obchoduje len s "cennými papiermi" (securities), ale cenné papiere sú na rozdiel od európskej definície definované tak, že zahŕňajú aj (len) finančné deriváty.
V praxi sa však buď so všetkými typmi derivátov obchoduje na komoditných burzách, alebo sa na komoditných burzách obchoduje len s komoditnými derivátmi a s finančnými derivátmi sa obchoduje na špeciálnych burzách oddelených od búrz cenných papierov (termínové burzy v užšom zmysle; v Nemecku napríklad existuje jedna takáto finančná termínová burza vo Frankfurte a najznámejšia takáto termínová burza existuje v Londýne - LIFFE). [1]

Terminológia

upraviť

Cena tovaru obchodovaného na burze sa nazýva kurz. Objekt pripustený na oficiálne obchodovanie na burze sa nazýva kótovaný, čiže riadne zaznamenaný (napr. v kurzovom lístku). Najmenšie množstvo tovaru, s ktorým možno na burze obchodovať (čiže s ktorého násobkami sa obchoduje), je tzv. uzávierka. Oficiálne obchody sa uzatvárajú v tzv. parkete (angl. ring; ohradené miesto len pre členov burzy a sprostredkovateľov), ostatné v tzv. kulise, čo je zvyšok burzového priestoru.

Najznámejšie burzy na svete

upraviť
 • NYSE - New York Stock Exchange - burza cenných papierov
 • TSE - Tokyo Stock Exchange - burza cenných papierov
 • LSE - London Stock Exchange - burza cenných papierov
 • NASDAQ - burza zameraná na obchod s technológiami
 • FSE - Frankfurt Stock Exchange - Frankfurtská burza, v srdci eurozóny.

Na Slovensku existuje:

 • BSSE/BCPB - Burza cenných papierov v Bratislave
 • KBB - Komoditná burza Bratislava

Referencie

upraviť
 1. Zákon o cenných papieroch; Zákon o burze cenných papierov; Zákon o komoditnej burze; BÜSCHGEN, H.E.: Bankbetriebslehre: Bankgeschäfte und Bankmanagement, 1998;http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/b_rsg_2007/gesamt.pdf; http://www.law.uc.edu/CCL/34Act/sec3.html; http://www.britannica.com/EBchecked/topic/128089/commodity-exchange; http://www.wirtschaftslexikon24.net/d/terminboerse/terminboerse.htm