Bután

chemická zlúčenina

Bután je nasýtený uhľovodík (alkán), tvorený štvoruhlíkovým reťazcom, ktorý má sumárny vzorec C4H10.

Model butánu

Názvoslovie

upraviť

Názov bután a sumárny vzorec C4H10 sa môže vzťahovať na dva štruktúrne izoméry

  • n-bután (bután), CH3(CH2)2CH3
  • i-bután (izobután, 2-metylpropán), (CH3)3CH

alebo na ich zmes.

Vlastnosti

upraviť

Bután je vysoko horľavý, ľahko skvapalniteľný plyn, ktorý sa používa v sprejoch ako hnací plyn (napríklad v sprejoch na vlasy, dezodorantoch a podobne). Používa sa aj ako palivo, často v zmesi s propánom.

Iné projekty

upraviť
  •   Commons ponúka multimediálne súbory na tému bután