Byzantská filozofia

Byzantská filozofia je súčasť byzantskej kultúry; profiluje sa v priebehu postupného vzďaľovania byzantskej cirkvi a latinskej cirkvi v dôsledku ikonofilizmu Byzantskej ríše v 6. - 7. storočí.

Predchodcami/iniciátormi byzantskej filozofie sú grécki cirkevní otcovia Prokopios z Gazy, Leontios z Byzancie a Ján Damašský.

Byzantská filozofia pestovala predovšetkým platónsko-aristotelovskú tradíciu a na rozdiel od západnej Európy, ktorá odmietala antiku a uprednostňovala askézu, v Byzancii sa popri náboženstve pestovala antická kultúra v plnom rozsahu kontinuálne od staroveku.

Byzantská filozofia sa začína Fótiom a jeho intelektuálnym kruhom, ktorého popredným členom bol aj Konštantín Filozof a vrcholí Michaelom Psellom a Nikeforom Blemmydesom.

Ešte jeden rozkvet zažila v renesančnom Taliansku v predstaviteľoch, ako Bessarion, Georgios Trapezuntios a i. Pozri aj Florentská Akadémia. Mystický prúd byzantskej filozofie reprezentuje najmä Symeón Nový Teológ a Nikolaos Kavasilas.

Predstavitelia upraviť

Literatúra upraviť

Monografie v češtine a slovenčine upraviť

  • MILKO, Pavel. Úvod do byzantské filosofie. 1. vyd. Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2009. 265 s. (Pro Oriente; zv. 9.) ISBN 978-80-87378-13-7.
  • NEUPAUER, Eduard. Filosofie v Byzanci: Dvě metodologické studie. Vyd. 1. Plzeň : Vydavatelství ZČU v Plzni, 2011. 117 s. ISBN 978-80-261-0088-1.
  • ZOZUĽAK, Ján. Byzantská filozofia. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2016. 224 s. ISBN 978-80-7380-640-8.

Články upraviť

  • ZOZUĽAK, Ján. Výskum byzantskej filozofie a jej prieniku na Veľkú Moravu. Pri príležitosti 1150. výročia príchodu svätých Konštantína (Cyrila) a Metoda. Filozofia (Bratislava: Filozofický ústav SAV), 2013, roč. 68, čís. 9, s. 790-799. Dostupné online [cit. 2018-09-09]. ISSN 0046-385X.
  • ZOZUĽAK, Ján. Historické pozadie vzniku byzantskej filozofie. Konštantínove listy (Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre), 2016, roč. 9, čís. 1, s. 110-118. ISSN 2453-7675. DOI10.17846/CL.2016.9.1.110-118.
  • ZOZUĽAK, Ján. Štúdium byzantskej filozofie v Európe a na Slovensku. Konštantínove listy (Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre), 2017, roč. 10, čís. 1, s. 3-11. ISSN 2453-7675. DOI10.17846/CL.2017.10.1.3-11.

Zdroje upraviť

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.
  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.