Cér

chemický prvok s protónovým číslom 58

Cér (lat. cerium) je chemický prvok v periodickej tabuľke, ktorý má symbol Ce a protónové číslo 58. Cér je striebristý kovový prvok patriaci medzi lantanoidy. Používa sa v niektorých zliatinách zo vzácnych zemín.

Cér
(cerium)
lantán ← cér → prazeodým

 
Ce

Th
58
Periodická tabuľka
6. perióda, 3. skupina, blok f
lantanoidy, kovy vz. zemín, kovy
Vzhľad
striebrobiely kov
cér
Atómové vlastnosti
Atómová hmotnosť 140,116 g·mol−1
Elektrónová konfigurácia [Xe] 4f1 5d1 6s2
Atómový polomer 181,8 pm
Kovalentný polomer 204 pm
Iónový polomer
pre: Ce3+
115 pm
Chemické vlastnosti
Elektronegativita 1,12 (podľa Paulinga)
Ionizačná energia(e) 1: 534,4 kJ.mol−1
2: 1 050 kJ.mol−1
3: 1 949 kJ.mol−1
Oxidačné číslo(a) III, IV
Fyzikálne vlastnosti (za norm. podmienok)
Skupenstvo pevné
Hustota 6,770 kg·dm−3
Hustota kvapaliny
(pri 1 068 K)
6,55 kg·dm−3
Teplota topenia 1 068 K (794,85 °C)
Teplota varu 3 716 K (3 442,85 °C)
Sk. teplo topenia 5,46 kJ·mol−1
Sk. teplo varu 398 kJ·mol−1
Tepelná kapacita 26,94 J·mol−1·K−1
Tlak pary
p(Pa) 1 10 100 1 k 10 k 100 k
pri T(K) 1 992 2 194 2 442 2 754 3 159 3 705
Iné
Kryštálová sústava kubická, plošne centrovaná
Magnetizmus paramagnetický
Elektrický odpor 828 nΩ·m
Tep. vodivosť 11,3 W·m−1·K−1
Tep. rozťažnosť 6,3 µm·m−1·K−1
Rýchl. zvuku 2 100 m·s−1
Youngov modul 33,6 GPa
Pružnosť v šmyku 13,5 GPa
Objemová pružnosť 21,5 GPa
Poissonovo č. 0,24
Tvrdosť (Mohs) 2,5
Tvrdosť (Brinell) 412 MPa
Reg. číslo CAS 7440 – 45-1
Izotop(y) (vybrané)
Izotop Výskyt t1/2 Rr Er (MeV) Pr
Radioactive.svg 134Ce synt. 3,16 d. ε 0,500 134La
136Ce 0,185 % stabilný s 78 neutrónmi
138Ce 0,251 % stabilný s 80 neutrónmi
Radioactive.svg 139Ce synt. 137,640 d. ε 0,278 139La
140Ce 88,450 % stabilný s 82 neutrónmi
Radioactive.svg 141Ce synt. 32,501 d. β 0,581 141Pr
Radioactive.svg 142Ce 11,114 % 5x1016 r. 2xβ 1,417 142Nd
Radioactive.svg 144Ce synt. 284,893 d. β 0,319 144Pr
Commons-logo.svg
 Commons ponúka multimediálny obsah na tému cér.

ZlúčeninyUpraviť

 
Síran ceričitý

Cér má 2 obvyklé oxidačné stavy, +3 a +4. Najčastejšia zlúčenina céru je oxid ceričitý (CeO2), používaný ako „klenotnícka červeň“ a v stenách niektorých samočistiacich pecí.

VýstrahaUpraviť

Cér ako všetky kovy vzácnych zemín má nízku až strednú toxicitu. Cér je silné redukčné činidlo a spontánne sa vznieti na vzduchu pri teplote 65 až 80 °C. Dymy z cérových ohňov sú toxické. Na hasenie cériových ohňov sa nemá použiť voda, lebo cér s vodou reaguje a produkuje vodíkový plyn.

VýskytUpraviť

V malých množstvách sa vyskytuje v uránových rudách.

Iné projektyUpraviť

  •   Commons ponúka multimediálne súbory na tému cér
  •   Wikislovník ponúka heslo cér