CD-RW (Compact Disk ReWritable) je optické médium, ktoré má všetky vlastnosti ako CD-R a navyše umožňuje vymazanie jeho obsahu a nahranie nového. Počet týchto prepisov sa uvádza okolo 1000. Na rozdiel od CD a CD-R má toto médium v sebe chemickú vrstvu, ktorá môže byť v amorfnej alebo kryštalickej štruktúre. Amorfná štruktúra rozptyľuje svetelný lúč lasera a kryštalická štruktúra ho prepúšťa. Zápis alebo zmena štruktúry citlivej vrstvy sa vykonáva zvýšenou intenzitou laserového lúča, čím sa vrstva lokálne zahreje a roztaví. Ak je toto žiarenie stále, vytvorí sa kryštalická štruktúra. Ak je striedavé, vytvorí sa amorfná štruktúra.

Spodná strana CD-RW média

Pozri aj Upraviť

Iné projekty Upraviť