4suits.svgTento článok sa týka bridžu a používa špecifickú bridžovú terminológiu. Pozri článok Bridžová terminológia pre vysvetlenie neznámych slov a fráz. Pokiaľ tam nejaký termín nenájdete, upozornite na to prosím v diskusii.

Canapé je bridžová licitačná metóda, keď s dvojfarebným listom licitujeme najprv kratšiu farbu a v nasledujúcom kole dlhšiu farbu (oproti prirodzeným zásadám, podľa ktorých sa najprv licituje dlhšia farba). V niektorých licitačných systémoch otvorenia na prvom stupni sú vždy canapé, v iných systémoch otvorenia na prvom stupni môžu, ale nemusia byť canapé.

Metóda canapé bola vypracovaná francúzskym bridžovým teoretikom Pierrom Albarranom.