Cassiniho zákonyzákony hovoriace o pohybe Mesiaca.

  1. Dráhová rezonancia Mesiaca je 1:1. To znamená, že rotačná doba Mesiaca okolo vlastnej osi a obežná doba okolo Zeme sú rovnaké. To zapríčinuje, že stále vidíme len jednu stranu Mesiaca.
  2. Os rotácie Mesiaca zviera s rovinou ekliptiky stále rovnaký uhol (približne 88° 28').
  3. Rovina vytvorená normálou na ekliptiku a normálou na obežnú rovinu Mesiaca obsahuje os rotácie Mesiaca.