COM vetva (iné názvy: COM, (vetva/vývojová vetva) Celastrales-Oxalidales-Malpighiales[1]; angl. COM-clade) je v novších systémoch taxón (klád) rosidových krytosemenný rastlín. Tvoria ho tri rady; podľa latinských názvov týchto radov dostal taxón aj svoje meno: C = Celastrales (bršlencotvaré), O = Oxalidales (kysličkotvaré), M = Malpighiales (malpígiotvaré).

COM vetva
Carambola Starfruit.jpg
egrešovec oblý (Averrhoa carambola)
Vedecká klasifikácia
Doména Eukaryoty
Ríša (regnum) rastliny (Archaeplastida)
Oddelenie cievnaté rastliny (Tracheophyta)
Trieda (classis) semenné rastliny (Spermatopsida)
Podtrieda (subclassis) krytosemenné rastliny (Angiospermae)
Vetva (cladus) pravé dvojklíčnolistové rastliny (Eudicotidae)
Vetva (cladus) superrosidy (Superrosidae)
Vetva (cladus) rosidy (Rosidae)
Vetva (cladus) COM vetva
Vedecká klasifikácia podľa systému APG IV

SystematikaUpraviť

Zaradenie v systémeUpraviť

Presné vývojové vzťahy medzi COM vetvou k inými taxónmi v rámci rosidov sú sporné. V súčasnosti (stavu okolo roku 2020):

  • časť autorov zaraďuje COM vetvu do taxónu fabidy alebo ako sesterský taxón taxónu fabidy;
  • iná (zrejme väčšia) časť autorov ho naopak zaraďuje do taxónu malvidy alebo ako sesterský taxón taxónu malvidy;
  • iná časť autorov ho zaraďuje niekde medzi fabidy a malvidy.

Pomerne rozšírený je názor, že COM vetva je výsledkom hybridizácie fabidov a malvidov.

APG IV zaraďuje COM vetvu do fabidov, ale na inom mieste v texte je poznámka "umiestnenie neisté".

Vnútorná systematikaUpraviť

Systém vyzerá nasledovne:
COM vetva/(vetva) Celastrales-Oxalidales-Malpighiales:

Podľa systému APG IV uvedené tri rady spolu zahŕňajú 45 čeľadí.

COM vetva sa spravidla považuje za monofyletický taxón, ale v niektorých novších prácach sa ukazuje, že minimálne niektoré menšie časti COM vetvy (v jej súčasnom ponímaní) možno vývojovo patria úplne mimo tejto skupiny.

Presné vzájomné vzťahy troch radov, ktoré COM vetvu tvoria, sú sporné. Napríklad APG IV uvádza kysličkotvaré ako sesterský taxón malpígiotvarých (preto je aj názov celého taxónu utvorený v poradí C-O-M), ale novšie práce uvádzajú ako sesterský taxón malpígiotvarých bršlencotvaré.

ZdrojeUpraviť

  1. HRABOVSKÝ, Michal; ZAHRADNÍKOVÁ, Eva; MIČIETA, Karol. Proposal of slovak names for phylogenetic classification of Lycopodiophytes, Monilophytes and Gymnosperms. Acta Botanica Universitatis Comenianae, 2016, roč. 51, s. 3 – 7. ISBN 978-80-223-4280-3. ISSN 0524-2371
  • Stevens, P. F. (2001 onwards). Angiosperm Phylogeny Website. Version 14, July 2017 [and more or less continuously updated since]." [1], prístup 13.3.2021
  • Angiosperm Phylogeny Group (2016), "An update of the Angiosperm Phylogeny Group classification for the orders and families of flowering plants: APG IV" (PDF), Botanical Journal of the Linnean Society, 181 (1): 1–20, doi:10.1111/boj.12385, prístup: 13.3.2021
  • MIČIETA, Karol; ZAHRADNÍKOVÁ, Eva; HRABOVSKÝ, Michal; ŠČEVKOVÁ, Jana. Fylogenéza a morfogenéza cievnatých rastlín. Prvé. vyd. V Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2018. 339 s. ISBN 978-80-223-4403-6. S. 159 a nasl..
  • Tree of Life - Tree of Life Explorer [online]. treeoflife.kew.org, [cit. 2021-03-13]. Dostupné online.
  • Valencia-D J, Murillo-A J, Parra-O C, Neubig KM. 2020. Complete plastid genome sequences of two species ofthe Neotropical genusBrunellia(Brunelliaceae).PeerJ8:e8392 [2]