Celostnosť je prejav existencie vzájomných väzieb, súvislostí, ktoré majú svoj obsah, štruktúru, dynamiku vývoja a sú súčasťou kvality, podieľajú sa na nej.

Celistvosť je viac než celok skladajúci sa z častí.

Externé odkazy

upraviť
  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.