Cena Ivana Kraska

Cena Ivana Kraska je čestné literárne ocenenie, ktoré od roku 1955 debutujúcim autorom udeľuje Literárny fond.[1]

Cena Ivana Kraska
Udeľovanédebutujúcim autorom za prvú vydanú autorovu knižku alebo inak realizované autorovo dielo, ktoré bolo publikované v uplynulom roku[1]
Miesto konaniaBratislava
KrajinaSlovensko
UdeľujeLiterárny fond
Prvý ročník1955
Cena Ivana Kraska - laureátska medaila (líc)
Cena Ivana Kraska - laureátska medaila (rub)

PravidláUpraviť

Cenu Ivana Kraska zo svojho rozpočtu a na návrh pre daný rok ním vymenovanej trojčlennej poroty udeľuje výbor Sekcie pre pôvodnú literatúru. Tajomníkom poroty je pracovník Literárneho fondu, ktorý je menovaný jeho riaditeľom.[1]

Cena, ktorá sa sa skladá z diplomu a peňažnej odmeny 700,- €, sa udeľuje za prvú vydanú autorovu knižku alebo inak realizované autorovo dielo, ktoré bolo publikované v uplynulom roku. Diela pre udelenie ceny pochádzajú z oblasti prózy, poézie, literárnej vedy, zrealizované divadelné, rozhlasové a televízne hry a literárne scenáre hraných filmov.[1]

Autorom diel môže byť len žijúci občan s trvalým pobytom na Slovensku, dielo musí byť napísané v slovenskom jazyku a jeho prvé vydanie musí byť zrealizované na Slovensku. Vek autora nemá byť vyšší ako 35 rokov. Udelenie ceny „in memoriam“ môže byť len v prípade ak k úmrtiu autora došlo v období medzi prihlásením a vyhodnotením prihláseného diela.[1]

Návrh na cenu Ivana Kraska môže podať ktorákoľvek fyzická, či právnická osoba do 31. marca v roku, ktorý nasleduje po zrealizovaní diela. Na prvom svojom zasadnutí poroty má každý člen právo navrhnúť do hodnotenia ďalšie diela, ktoré neboli fyzickými či právnickými osobami navrhnuté a spĺňajú požadované kritériá. Posudky odborníkov musia byť vypracované na každé dielo osobitne. Udelenie ceny je zverejnené v literárnych časopisoch, v dennej tlači a na internete. V prípade, že sa v niektorom roku nevyskytnú práce úrovne, ktorá si ocenenie zaslúži, cena nie je udelená.[1]

Laureáti[2] [3]Upraviť

ReferencieUpraviť

  1. a b c d e f Cena Ivana Kraska : Štatút Ceny Ivana Kraska [online]. Bratislava: Literárny fond, 2022-01-25, [cit. 2022-02-08]. Dostupné online.
  2. Literárne informačné centrum. Cena Ivana Kraska : O ocenení [online]. Bratislava: Literárne informačné centrum, 2022-01-25, [cit. 2022-02-08]. Dostupné online.
  3. SOKOLOVÁ, Eva. 50 rokov činnosti Literárneho fondu (1954–2004) [online]. AnaPress Bratislava, 2005, [cit. 2022-12-24]. S. 159 - 161. Dostupné online.
  4. KANIS, Viliam. Zakaria [online]. literárny časopis Literatlík, 11.11.2004, [cit. 2022-12-24]. Dostupné online.
  5. Cena Ivana Kraska udelená Ružomberčanke [online]. Ružomberok: Mestská knižnica, 2017-06-19, [cit. 2022-02-08]. Dostupné online.
  6. litfond.sk: Ceny výboru Sekcie pre pôvodnú literatúru [online]. Bratislava: Literárny fond, [cit. 2022-02-13]. Dostupné online.

Externé odkazyUpraviť