Centriola alebo centriol je bunková organela u živočíšnych a niektorých rastlinných buniek nachádzajúca sa v centrozóme, tvorená deviatimi zväzkami podlhovastých mikrotubulov (pričom každý zväzok sa skladá z troch mikrotubulov) a zúčastňujúca sa na tvorbe bičíkov a riasiniek. Zdá sa, že hrajú aj rolu pri tvorbe deliaceho vretienka.

Centriola
Štruktúra typickej živočíšnej bunky:
1. Jadierko
2. Jadro
3. Ribozóm (malé bodky)
4. Vezikula
5. Drsné endoplazmatické retikulum
6. Golgiho aparát
7. Cytoskelet
8. Hladké endoplazmatické retikulum
9. Mitochondria
10. Vakuola
11. Cytosól (spolu s ostatnými organelami tvorí cytoplazmu)
12. Lyzozóm
13. Centrozóm spolu s centriolami
14. Cytoplazmatická membrána

Po chemickej stránke sú tvorené bielkovinami, glukózou a malým množstvom RNA. Ich priemer je asi 150 nm, dĺžka 300 až 600 nm.