Cesta I. triedy je cesta na Slovensku a v Česku, ktorá má význam pre medzinárodnú a vnútroštátnu dopravu. Zabezpečujú bez prerušenia prepojenie sídel krajov a hraničných priechodov.

Označenie cesty I. triedy na Slovensku
Označenie cesty I. triedy v Česku

Cesta I. triedy môže začínať a končiť na štátnej hranici alebo cestnej komunikácii vyššieho alebo rovnakého dopravného významu, teda diaľnici, rýchlostnej ceste alebo ceste I. triedy.

K 1. januáru 2016 sa na Slovensku nachádzalo 3 306 km ciest I. triedy,[1] čo predstavuje 18,3 % z celkovej dĺžky cestnej siete Slovenska. Väčšina ciest I. triedy na Slovensku je vo vlastníctve štátu a spravuje ich Slovenská správa ciest. Výnimkami sú prejazdné úseky hlavným mestom SR Bratislavou, kde sú tieto úseky vo vlastníctve a správe mesta, krátke prejazdné úseky colnicami, ktoré spravujú príslušné colné úrady a niekoľko úsekov na trasách budúcich úsekoch diaľnic a rýchlostných ciest vlastní a spravuje Národná diaľničná spoločnosť.[2]

Podľa STN 73 6101 Projektovanie ciest a diaľnic je základná rámcová kategorizácia ciest prvej triedy kategória C11,5/80,70,60. Ak táto kategória pre dvojpruhové komunikácie nepostačuje, použije sa kategorizácia pre štvorpruhové komunikácie C22,5/100,80,70. Kategória C11,5 určuje minimálne šírkové usporiadanie komunikácie s medzinárodnou dopravou (európske cesty). Pri ostatných cestách I. triedy je možné použiť kategóriu C9,5/80, 70 a 60, ak je postačujúca.

Cesta I. triedy by mala vzhľadom na technické parametre zabezpečiť rýchlu a bezpečnú dopravu, najmä tranzitnú a obchádzať mestá a obce.

Na Slovensku sú cesty I. triedy označené jedno- alebo dvojciferným číslom, za ktorým môže nasledovať voliteľné písmeno, tzv. index. Na dopravnom značení sa pre cesty I. triedy používa tabuľka s modrým podkladom a označením komunikácie bielou farbou. Neoficiálne sa niekedy pred číslo cesty pridáva predpona I (rímske číslo 1) nasledovaná lomkou, napr. I/18 pre označenie cesty I. triedy číslo 18.

Pre vozidlá do 3,5 t sú cesty I. triedy nespoplatnené. Pre vozidlá nad 3,5 t sú spoplatnené všetky cesty I. triedy, ktoré sú súbežné k diaľniciam alebo rýchlostným cestám. Okrem toho sú spoplatnené viaceré úseky ciest, ktoré nie sú súbežné k diaľniciam alebo rýchlostným cestám, ale sú využívané tranzitnou dopravou. Spoplatnenie sa netýka intravilánov obcí a miest.[3]

Zahraničie

upraviť

V zahraničí cestám I. triedy zodpovedajú:

Pozri aj

upraviť

Iné projekty

upraviť

Referencie

upraviť
  1. SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST. Dĺžka cestných komunikácií | cdb.sk [online]. www.cdb.sk, [cit. 2017-06-22]. Dostupné online.
  2. http://www.ssc.sk/files/documents/rozvoj_cestnej_siete/koncepcia/03_cesty.pdf
  3. Spoplatnené úseky CK na území SR [online]. [Cit. 2021-02-08]. Dostupné online.