Otvoriť hlavné menu

Cesta I. triedy 66 (Slovensko)

cesta I. triedy na Slovensku

Cesta I. triedy 66 je cesta I. triedy na Slovensku dlhá 247 km. Spája hraničný priechod Šahy so Zvolenom a Banskú Bystricu cez Brezno a Vernár s Popradom a hraničným prechodom v Tatranskej Javorine. Po I/66 je medzi Šahmi a Banskou Bystricou vedená európska cesta 77.

Cesta I. triedy 66 (Slovensko)
Cesta I. triedy číslo 66.svg
E77-SVK.svg


Mapa
Cesta I. triedy číslo 66 (mapa).svg
 v prevádzke      
Základné údaje
Správca: Slovenská správa ciest (štát) 
Celková dĺžka: 246,753 km 
  z toho v prevádzke: 246,753 km

Kraj:

Nitriansky kraj
Banskobystrický kraj
Prešovský kraj 
Bývalá I/66 v obci Lučatín, dnes III/066042
Bývalá I/66 v obci Lučatín, dnes III/066042 

HistóriaUpraviť

Cesta už od svojho zriadenia v roku 1946 spájala Šahy, Zvolen, Banskú Bystricu a Brezno a končila v križovatke Pusté Pole. Zvláštnosťou bolo, že končila križovatkou s cestou II. triedy číslo 534, ktorá bola až o 10 rokov neskôr, v roku 1956, preklasifikovaná na cestu I. triedy a zaradená do cestného ťahu I/67. Šlo o jeden z len dvoch prípadov, kedy cesta I. triedy končila na križovatke s cestou II. triedy.

Vo Zvolene viedla cesta po starom moste cez Slatinu a železničnom priecestí medzi osobnou a nákladnou stanicou východne od zámku a ďalej po Námestí SNP a dnešnej ulici Jána Kollára do časti Rákoš, odkiaľ pokračovala smerom na Banskú Bystricu v trase dnešnej cesty III/069002. Nové premostenie železnice západne od zámku bolo vybudované v prvej polovici 50. rokov, západný obchvat popod Pustý hrad v 80. rokoch.

Medzi Zvolenom a Banskou Bystricou pokračovala cesta v čase jej zriadenia v trase dnešnej cesty I/69. Preložka v trase dnešnej rýchlostnej cesty R1 medzi križovatkami Kováčová a Banská Bystrica-Hušták bola vybudovaná postupne v 70. rokoch a v plnom 4-pruhovom profile bola otvorená v roku 1980. V roku 2009 bol tento úsek vyňatý z cesty I/66 a zaradený do rýchlostnej cesty R1. Odvtedy je cesta v tomto úseku prerušená.

V Banskej Bystrici cesta pôvodne viedla cez dnešné Námestie Hurbana Vajanského, Dolnú ulicu a Námestie SNP (dnes pešia zóna) a ďalej po Hornej ulici a Partizánskej ceste. Do dnešnej trasy po nábrežnej komunikácii a okolo železničnej stanice bola preložená v druhej polovici 60. rokov súbežne s výstavbou Pamätníka SNP, kedy bol tiež preložený tok rieky Hron - ten pôvodne viedol v meandri siahajúcom k ulici Československej armády, pričom viedol práve cez park pri Pamätníku SNP.

Medzi Banskou Bystricou a Breznom viedla pôvodná trasa cez prakticky všetky obce a dlhodobo nemala technické parametre cesty I. triedy. V 60. a 70. rokoch sa postupne vybudovalo viacero preložiek, ktoré tieto obce obchádzajú. Pôvodné úseky sú dnes zaradené ako súčasti ciest III. triedy č. 066042, 066044, 066046, 066057 a 066073. Aktuálne sa pripravujú aj ďalšie preložky a rekonštrukcie, najmä by sa mal postupne budovať obchvat Brezna. Časť súčasnej trasy od konca severného obchvatu Banskej Bystrice po Slovenskú Ľupču by mal byť v budúcnosti využitý pre výstavbu Rýchlostnej cesty R1.

Od 1. augusta 2015 bol k ceste pričlenený úsek cesty I/67 od Pustého Poľa cez Poprad, až po hraničný priechod Tatranská Javorina.

PriebehUpraviť

Nitriansky krajUpraviť

Cestná komunikácia I/66 sa začína na hraničnom priechode Šahy do Maďarska v levickom okrese ako pokračovanie maďarskej štátnej cesty 2, v meste Šahy sa križuje s III/1567, II/527 a III/1556, pokračuje križovaním s III/1562, asi 5 km za Šahami sa križuje s I/75, v obci Hokovce s III/1558, pokračuje križovatkou s III/1550 a prechádza do okresu Krupina.

Banskobystrický krajUpraviť

V okrese Krupina sa začína I/66 križovatkou s III/2555 v Dudinciach, pred Hontianskými Tesármi s III/2551, III/2563, pred obcou Domaníky s III/1556, III/2557 a 2558 a nasleduje I/66 pred obcou Hontianske Nemce. Tu sa nachádzajú križovatky s I/51, II/525 a III/2559, cesta prechádza do Devičieho, križuje sa tu s III/2561 a po opustení obce prechádza križovatkami s II/526 pred Krupinou a v Krupine s III/2560, III/2562 a prechádza do zvolenského okresu.

V okrese Zvolen sa I/66 križuje s III/2458, II/527 pri obci Babiná, s III/2446, III/2447, III/2457, vstupuje do Zvolena, kde sa križuje s I/16 a v blízkosti Zvolena s III/2452, III/2460, ktoré tvoria obchvat Zvolena a s I/69. Za Zvolenom je od výjazdu Kováčová cesta prerušená.

Po prerušení cesta pokračuje v Banskej Bystrici križovatkou Hušták s rýchlostnou cestou R1. Cesta prechádza na východný okraj mesta a pokračuje prevažne mimo obcí smerom na Brezno. Postupne sa križuje s III/2420, III/2427, III/2448, III/2429, III/2430, III/2431 a prechádza do okresu Brezno.

V breznianskom okrese I/66 križuje III/2370 a III/2379, v Podbrezovej cesty III/2374 a I/72, mimo obce potom III/2375 a III/2391, vo Valaskej s III/2380, v Brezne s II/529 a II/530, III/2378, v obci Beňuš s III/2382. Ďalej pokračuje I/66 križovatkami s III/2383 a III/2392 do Polomky, kde sa križuje s III/2384 a III/2385. Ďalej sa mimo obce križuje s III/2386, III/2387, v obci Šumiac III/2388 a II/531. I/66 pokračuje križovatkami mimo obcí s III/2389, III/2390 a prechádza do prešovského kraja.

Prešovský krajUpraviť

V prešovskom kraji sa cesta I/66 križuje s III/3036 a pokračuje cez sedlo Besník do lokality Pusté Pole, kde sa na južnej strane Nízkych Tatier križuje s I/67. Pokračuje cez Vernárske sedlo a Vernár do Hranovnice, kde sa križuje s III/3069 a III/3074. V Poprade sa križuje s III/3080, III/3076, I/18 a diaľnicu D1. I/66 následne prechádza do okresu Kežmarok a križuje sa s III/3093, vo Veľkej Lomnici s II/540, v Huncovciach s III/3094, III/3095 a vchádza do Kežmarku. Tu sa križuje s II/536, III/3096, III/3097, III/3098, križuje sa s I/77 a II/542 v Spišskej Belej a opäť prechádza do okresu Poprad.

Tu sa pri osade Tatranská Kotlina križuje s Cestou Slobody, ktorá v jej trase vedie až po hraničný priechod. I/66 sa ešte v katastrálnom území Vysokých Tatier križuje s III/3077 a v Tatranskej Javorine s III/3078 a končí na hranici s Poľskom, kde nadväzuje cesta DW960.

Obchvat Brezna - 1. etapaUpraviť

Ide o úsek novej cesty medzi pôvodným vstupom do mesta a cestou II/529. V mieste, kde obchvat opúšťa pôvodnú hlavnú cestu je vybudovaná mimoúrovňová križovatka Brezno - mesto, následne trasa mostným objektom prechádza ponad vetvu tejto križovatky, rieku Hron a železničnú trať Banská Bystrica - Červená Skala. Ďalej pokračuje v súbehu so železničnou traťou popri areáli mostárne, ďalším mostným objektom preklenuje prístupovú cestu a železničnú vlečku a na jestvujúcu cestnú sieť sa nápája vo veľkej okružnej križovatke Mazorníkovo. Kategória je C 11,5/80 a náklady dosiahli 20,9 mil. € (predpoklad bol 13 miliónov €). Obchvat bol kvôli zdržaniu počas výstavby daný do užívania 21. septembra 2017.[1]

Pripravované úsekyUpraviť

Obchvat PodbrezovejUpraviť

Vzhľadom k tomu, že obec Podbrezová je jediným sídlom cez ktoré cesta medzi Banskou Bystricou a Breznom prechádza, uvažuje sa o jeho obchvate. V hre sú 3 varianty, 2 by mali viesť severne od obce, jeden južne. Kategória obchvatu je C 11,5/60. Jeho realizácia sa však odhaduje až po roku 2023.

Zaniknuté úsekyUpraviť

Cesta I. triedy 66CUpraviť

Cesta I. triedy 66C bola do roku 2013 cesta I. triedy v okrese Zvolen s dĺžkou 0,671 km. Spájala cestu III/2460 s R1 a I/69.

GalériaUpraviť

Iné projektyUpraviť

ReferencieUpraviť

  1. SITA. Prvá etapa obchvatu Brezna na ceste I/66 je už v prevádzke. pravda.sk (Bratislava: Perex), 2017-09-21. Dostupné online [cit. 2017-09-22]. ISSN 1336-197X.

ZdrojUpraviť