Cestovanie

chôdza, jazda, plavba či let osoby či osôb (prípadne zvierat) za nejakým cieľom a obyčajne dlhšieho trvania

Cestovanie (iné názvy: cesta, putovanie, púť) je chôdza, jazda, plavba či let osoby či osôb (prípadne zvierat) za nejakým cieľom a obyčajne dlhšieho trvania.

Cestovania na ťavách naprieč púšťou Rub al-Chálí, v Saudskej Arábii

Účelom cestovania je poznávanie (turizmus, náboženské púte), rekreácia, návšteva (priateľov alebo rodinných príslušníkov) alebo obchod (práce).

Forma cestovania závisí od použitia dopravného prostriedku (napr. cestovanie vlakom, lietadlom a pod.). Výraz cestovanie sa používa najmä na pomenovanie prekonávania väčších vzdialeností.

Iné projekty upraviť