Chór (architektúra)

rozlišovacia stránka
vyznačenie chóru v pôdoryse katedrály
pohľad do chóru pražskej katedrály

Chór je oddelený (vyvýšený) priestor v kostole pre organ a spevácky zbor. Často je identický s presbytériom (pozri presbytérium (priestor v kostole)).

V starokresťanskom chráme to bolo miesto pre spevákov. V antickom divadle to bolo miesto pre tanec a chór, teda pre zbor tanečníkov a spevákov.