Chasapiko (gr. Χασάπικο), je grécky ľudový tanec a ľudová hudba, pôvodne z Konštantinopola (Istanbul). Názov pochádza od slova Chasapis (mäsiar), pretože tento štýl má pôvod v mäsiarstvách z byzantskej doby. Iný názov je aj „makelarikos choros“ (mäsiarsky tanec). Po obsadení Turkami sa táto hudba dostala i do tureckej ľudovej kultúry, avšak má grécky pôvod.

Chasapiko je hrané v tradičnom orientálnom rytme. Po výmene obyvateľstva medzi Gréckom a Tureckom po prvej svetovej vojne Istanbul väčšina Grékov opustila a prisťahovala sa do Grécka. Priniesla so sebou mestskú tradičnú kultúru a aj Chasapiko, ktoré sa stalo v Grécku populárne. Vďaka nemu vznikla i grécka hudba Syrtaki, všeobecne známa z filmu Grék Zorba.
V Turecku je chasapiko známe pod menom „Kasap Havasi“. Podobnú hudbu môžeme nájsť v ostatných balkánskych krajinách a Blízkom východe, zvlášť podobná je Izraelská pieseň „Hora“, či srbské „Kasapsko“, prípadne albánska verzia, všetky verzie vychádzajú z pôvodného byzantského konštantínopolského chasapika, ktorý sa rozšíril v osmanskej dobe.

Chasapiko sa najčastejšie hrá na kanune (orientálny brnkací nástroj), klarinete, alebo husliach, mandolínach ako zurna a dzura, novšie verzie i na buzuki.

Tanec k tejto piesni má starý byzantský grécky pôvod, tancujú ho len muži, dvaja a viacerí, ktorí sa držia za ramená a spoločne robia zložité kroky a otočky.

Štýly Upraviť

  • Eche jia panaja
  • Chasapiko politiko
  • Chasaposerviko
  • Chasapiko argo (pomalé)
  • Chasapiko grigoro (rýchle)

Ukážky hudby Upraviť