Chemicky čistá látka

Chemicky čistá látka, označovaná aj ako chemické indivíduum je látka zložená z rovnakých častíc - atómov, molekúl alebo skupín iónov. Má stále charakteristické vlastnosti podľa ktorých môžeme vypočítať teplotu topenia a teplotu varu. Chemicky čiste látky sú : všetky prvky alebo zlúčeniny (napr. kyslík, destilovaná voda (klasická pitná voda je zmes) , MgCl2.6H2O, ZnSO4,...)

RozdelenieUpraviť