Vykladačka osudu od Caravaggia (1594-95)

Chiromantia alebo cheiromantia (iné názvy: cheirofázia, chirológia, cheirológia) je umenie čítať z otvorenej dlane (podľa línií na dlani) a predpovedať osud človeka.